sidhuvud friends hpi

HPI Friends

Samarbeten med forskare och författare

HPI samarbetar med forskare och författare inom fysiologi, beteendevetenskap, epidemiologi, medicinsk vetenskap och ekonomi. Samarbetet omfattar forskning på HPI Hälsodata och utveckling av digitala hjälpmedel för livsstilsförändringar, samt författarskap.

Victoria Blom, foto

Victoria Blom

Docent i Psykologi
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Mer om Victoria

Björn Ekblom, foto

Björn Ekblom

Professor Emeritus
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Mer om Björn

Elin Ekblom-Bak, foto

Elin Ekblom Bak

Docent, Med dr i medicinsk vetenskap
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Mer om Elin

Erik Hemmingsson, foto

Erik Hemmingsson

Docent, Med dr, PhD, Högskolelektor
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm

Mer om Erik

Mats Hallgren

Mats Hallgren

PhD
Karolinska Institutet, Stockholm.

Mer om Mats

Ulric Hermansson, foto

Ulric Hermansson

Socionom, Medicine doktor och universitetslektor
Karolinska Institutet i Stockholm

Mer om Ulric

Anders Johren, foto

Anders Johrén

Civilekonom och ”nyckeltalsexpert”
Nyckeltalsinstitutet

Mer om Anders

Magnus Lindwall, foto

Magnus Lindwall

Professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi
Göteborgs Universitet

Mer om Magnus

Jenny Nyberg, foto

Jenny Nyberg

Medicine doktor i Klinisk Neurovetenskap
Göteborgs Universitet

Mer om Jenny

Jonas Söderling, foto

Jonas Söderling

Medicine doktor i medicinsk vetenskap
Karolinska Institutet i Stockholm

Mer om Jonas

Karin Weman-Josefsson, foto

Karin Weman Josefsson

Universitetslektor och Filosofie Dr i psykologi
Högskolan i Halmstad

Mer om Karin

Jan Winroth, foto

Jan Winroth

Universitetslektor i pedagogik och hälsopromotion
Högskolan Väst i Trollhättan

Mer om Jan

Gunnar Borg, foto

Gunnar Borg, 1927–2020

Professor Emeritus
Psykologiska Institutionen Stockholms Universitet

Mer om Gunnar