HPI Friend: Jan Winroth

Jan Winroth porträttbild

Jan är universitetslektor i pedagogik och hälsopromotion och arbetar på Institutionen för hälsovetenskap, avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi samarbetar i utbildningsfrågor och projekt inom Hälsa på arbetsplatsen och Organisationshälsa.

Publikationer i urval

Övriga meriter

  • Har startat och utvecklat Hälsovetarprogrammet vid Högskolan Väst
  • Medverkar i det internationella nätverket International Institute for Health Promotion som fokuserar på hälsopromotion och Workplace Health Promotion.
  • Medverkat i framtagande av dokumenten ”Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller”, Västra Götalandsregionen, 2010 och ”Ett arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring”
  • Arbetar med uppdrag och uppdragsutbildningar som handlar om verksamhetsutveckling, ledarskap, arbetsmiljö och hälsa.
  • Medverkat i ett forskningsprojekt som rör samverkansfrågor och företagshälsovårdens roll på Institutet för stressmedicin i Göteborg.