konditionstest

Konditionstest – grundutbildning

Lär dig utföra Konditionstest på cykel

Endast varannan medarbetare har tillräckligt bra kondition för att klara arbetslivets och vardagens krav idag. Genom vår grundutbildning får du behörighet att utföra Konditionstest på cykel vilket är det ledande sättet att beräkna kondition i arbetslivet.

Vi genomför främst utbildningarna digitalt men erbjuder även tillfällen på plats. Vid digital utbildning delar vi upp ordinarie kursdag i två dagar. Utbildningen inleds med självstudier och följs upp med digital träff för teori, praktik på egen hand, digital avstämning, hemuppgift samt examination.

Utbildningen steg för steg vid digital utbildning

 1. Självstudier 4–6 timmar
  Fyra veckor innan den första lärarledda digitala utbildningsdagen får du inloggningsuppgifter till utbildningsmaterialet med teorin kring Konditionstest på cykel.
 2. Digital utbildning i HPI Konditionstest 1/2 dag
  Under en lärarledd halvdag (8.30 – 14.30) går vi tillsammans igenom hur man genomför ett Konditionstest på cykel.
 3. Praktik Konditionstest på cykel
  På egen hand genomför du några Konditionstester på kollegor, vänner, familjemedlemmar.
 4. Avstämning 2 timmar digital avstämning
  Under den andra lärarledda halvdagen (13.00 – 15.00) går vi igenom dina genomförda Konditionstester.
 5. Hemuppgift 3 Konditionstester
  Efter de lärarledda dagarna utför du minst tre Konditionstester på egen hand.
 6. Examination
  Två veckor efter den lärarledda utbildningsdagen har du och kursledaren ett digitalt möte (ca 30 min) där du redovisar din hemuppgift och får återkoppling på den. Här har du även chans att ställa frågor som dykt upp sedan sist ni sågs.
 7. Intyg efter avslutad utbildning
  Efter en godkänd utbildning får du ett intyg om att du är certifierad att utföra Konditionstest på cykel.

Utbildningen steg för steg vid utbildning på plats

 1. Självstudier 4–6 timmar
  Fyra veckor innan den lärarledda utbildningsdagen får du inloggningsuppgifter till utbildningsmaterialet med teorin kring Konditionstest på cykel.
 2. Utbildning på plats 1 dag
  Under en lärarledd heldag går vi tillsammans igenom hur man genomför ett Konditionstest på cykel. Se tider längre ned på sidan.
 3. Hemuppgift 3 Konditionstest på cykel
  Du utför tre Konditionstest på cykel på egen hand efter utbildningstillfället som du skickar in till oss.
 4. Examination
  Två veckor efter den lärarledda utbildningsdagen har du och kursledaren ett digitalt möte där du redovisar din hemuppgift och får återkoppling på den. Här har du även chans att ställa frågor som dykt upp sedan sist ni sågs.
 5. Intyg efter avslutad utbildning
  Efter en godkänd utbildning får du ett intyg om att du är certifierad att utföra Konditionstest på cykel.

Pris: 7 995 kr + moms

Kommande utbildningstillfällen

NEDAN UTBILDNINGAR GENOMFÖRS DIGITALT

7 + 14 maj

flagga

Utbildningens innehåll

 • Konditionstest med Ekblom Bak-testet.
 • Vår unika funktion för Rekommenderad effekt.
 • Förutom Ekblom Bak även kunna välja beräkning enligt Åstrand eller Borg RPE skalan.
 • Fysiologi och grundläggande principer för Konditionstest på cykel.
 • Fysisk aktivitet och rekommendationer.
 • Beräkning av maximal syreupptagning samt gradering ur ett hälsoperspektiv
 • Borg RPE-skalan.
 • Plustoo, där du registrerar deltagarnas uppgifter och resultat samt arbetar med statistik.
 • Todaytoo, där dina deltagare kan se sina resultat.
Digital utbildning

Praktisk information, digital utbildning

 • Digital plattform Vi använder oss av Zoom, läs våra instruktioner och se till att testa högtalare och mikrofon innan den första utbildningsdagen.
 • Utrustning Du behöver tillgång till godkänd cykelergometer, pulsband/klocka samt tidtagarur.
 • Plustoo Inför utbildningen behöver du ha ett konto i Plustoo, inloggningsuppgifter kommer ca. fyra veckor innan utbildningen startar.
 • Tider:
  Dag 1: 8.30 – 14.30
  Dag 2: 13.00 – 15.00
pokal

Krav på genomförd utbildning

 • Slutfört de förberedande självstudierna.
 • Varit med på hela utbildningen.
 • Lämnat in din genomförda Konditionstest med reflektioner.
 • Fått godkänt på ditt inlämnade Konditionstest av utbildningsledaren.
 • Laddat ner intyget.