konditionstest

Konditionstest på cykel

Motivera till mer fysisk aktivitet för att må bättre i vardagen

hpi hälsa staplar

Objektiv beräkning

Beräkning av maximal syreupptagning ger ett trovärdigt mått på konditionen som utgångsläge.

klocka hpi

Motiverar till aktivitet

Påvisar förändringar över tid och hur varje liten förbättring av konditionen kan ha en hälsoeffekt.

HPI, ikon cykelergometer

Kan genomföras av alla

Skonsamt för kroppen, säkert att genomföra och enkelt att standardisera oavsett fysiska förutsättningar, kön eller ålder.

Konditionstest på cykel är det ledande sättet att beräkna kondition i arbetslivet. Testet beräknar maximal syreupptagning och motiverar medarbetare till mer fysisk aktivitet.

 

Vi rekommenderar konditionstest på cykel

 • När du behöver ett objektivt mått på fysisk aktivitet och  kondition.
 • För att medvetandegöra och motivera till förändring.
 • För enskilda deltagare och hela arbetsplatser.

 

Vill du ladda ner produktblad och presentationer?

För demolänk till enkät och hälsokonto samt produktblad, presentationer och exempel på statistik:

Klicka här

Så görs ett Konditionstest på cykel

 1. Förbered konditionstestet
  Testet inleds med en kort intervju med standardiserade frågor för att få en uppfattning om deltagarens fysiska förutsättningar inför testet. Testledaren registrerar svaren i Plustoo. Utifrån svaren anpassar Testledaren testet genom att ställa in rätt belastning på cykelergomentern.
 2. Deltagaren cyklar i 8 minuter
  Konditionstestet genomförs under 8 minuter på en anpassad nivå så att deltagaren bara blir lätt andfådd. Testledaren mäter och registrerar kontinuerligt deltagarens puls, frågar om upplevd ansträngning och registrerar detta i Plustoo. Efter utfört konditionstest presenterar Testledaren resultatet för deltagaren med hjälp av Plustoo.
 3. Konditionen uttrycks i beräknad maximal syreupptagning
  Maximal syreupptagning presenteras både i l/min och relativt kroppsvikten i ml/min/kg. Resultaten kopplas sedan till den upplevda orken i vardagen och vad deltagaren kan göra för att förbättra sin kondition.
 4. Deltagaren loggar in på sitt hälsokonto
  På Todaytoo kan deltagaren logga in och se sina resultat. Där kan hen läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, om olika rekommendationer och även jämföra sina resultat med tidigare konditionstest.
 5. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren
  Testledaren sammanställer snabbt och enkelt via Plustoo de individuella resultaten till en grupprapport med möjlighet att till exempel visa resultat per avdelning, yrke, kön elle ålder. Rapporten visar hur många av de anställda som har hälsosam respektive ohälsosam kondition.
Gunnar Andersson
”Varje enhet i högre maximal syreupptagning i ml/min/kg kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom och förtida död, speciellt för personer med låg kondition” Gunnar Andersson, Forskning och utveckling på HPI

Kom igång med Konditionstest

För att arbeta med Konditionstest behöver du gå vår utbildning. Sedan tecknar du abonnemang i Plustoo och beställer tester.

motivera hpi

Motivera med hälsoperspektiv

Resultatet graderas från Mycket Stor risk för ohälsa till Mycket hög nivå. Deltagaren får inblick i att varje liten ökning kan ha en hälsoeffekt, vilket kan motivera till förändrade motionsvanor.

hälsoutveckling

Följ deltagarnas konditionsutveckling

Testet är standardiserat oavsett var det utförs. Med hjälp av Plustoo kan du därför enkelt jämföra och följa upp resultaten över tid, utifrån samma förutsättningar.

cykelergometer

Utrusta dig med en cykelergometer

Konditionstestet genomförs på en cykelergometer hos dig som är hälsoleverantör eller på en arbetsplats. Vi är återförsäljare av marknadens bästa cykelergometrar från Monark.