hälsoprofil

Hälsoprofil

Skapa insikt och motivera till förändringar för ett friskare liv

HPI, ikon måltavla

Styr hälsoinvesteringar

Få en detaljerad bild av medarbetarnas hälsa för investeringar till dem som behöver det mest.

HPI, ikon vägledning

Minska antalet sjukdagar

Följ upp medarbetare i riskzoner för att öka motivationen till att förbättra sin livsstil.

HPI, ikon äpple

Få friskare medarbetare

Kartlägg arbetsplatsens mående och se hälsoresultat över tid med upprepade Hälsoprofiler.

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. Hälsoprofil är Sveriges ledande tjänst för strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen. Målet är att motivera medarbetare till livsstilsförändring och kunna se förändringar på gruppnivå. Metoden är tvärvetenskapligt förankrad i medicin, fysiologi och beteendevetenskap. 

 

Vi rekommenderar Hälsoprofil: 

  • När du behöver en heltäckande bild av medarbetarnas hälsa.
  • För att skapa förändring på individnivå genom insikt om samband mellan livsstil och hälsa.
  • Som underlag för strategiskt hälsoarbete.
  • För att kontinuerligt utvärdera effekterna av genomförda hälsoarbeten.

 

Vill du ladda ner produktblad och presentationer?

För demolänk till enkät och hälsokonto samt produktblad, presentationer och exempel på statistik:

Klicka här

Så genomförs en Hälsoprofil

  1. Deltagarna besvarar frågorna på Todaytoo
    Deltagarna får en länk till Hälsoprofilen och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar 5–6 minuter och handlar om fritid, stillasittande, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner och symptom, stress, återhämtning och upplevd hälsa. Alla svar behandlas konfidentiellt.
  2. Mätning och motiverande samtal om nuläge och hälsovision
    I ett individuellt fysiskt möte går Hälsoprofilcoachen och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Hen blir medveten om att det krävs ett aktivt deltagande och ansvar för att lyckas med en livsstilsförändring. Hälsoprofilcoachen mäter deltagarens längd, vikt, blodtryck och midjemått, och registrerar uppgifterna i Plustoo där även deltagarens svar på frågorna finns.
  3. Deltagaren gör ett konditionstest på cykel
    Konditionstestet genomförs under 8 minuter på en anpassad nivå så att deltagaren bara blir lätt andfådd. Hälsoprofilcoachen mäter och registrerar kontinuerligt deltagarens puls, frågar om upplevd ansträngning och resultaten presenteras direkt i Plustoo.
  4. Deltagaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto
    Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, olika rekommendationer och även jämföra sina resultat och sin livsstil med svenska arbetslivet och tidigare resultat.
  5. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren
    Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår vilka hälsoområden som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra kommande hälsoinsatser mer strategiskt.
  6. Följ upp resultaten
    Utvärdera efter en tid om hälsoinsatserna har fungerat med en ny Hälsoprofil på individnivå och en rapport med jämförelser från den tidigare Hälsoprofilen.
Erik Hemmingsson porträttbild
”Hälsoprofil grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet och identifierar faktorer som individen kan påverka för att generera högsta möjliga hälsovinst.” Erik Hemmingsson, PhD, Med Dr och Docent på GIH

Frågeformulär grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet

Hälsoprofilens frågeformulär är väl validerad, grundad i tvärvetenskap och beprövad erfarenhet. Frågorna diskuteras och utvecklas löpande i samråd med specialister och forskare inom medicin, fysiologi, psykologi och pedagogik, och är:

  1. Vetenskapligt publicerade och försvarade i både beteendevetenskaplig och medicinsk forskning.
  2. Validerade enligt Myndigheten för arbetsmiljökunskaps Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen (Riktlinje 2, maj 2019).
  3. Validerade mot HPI Hälsodata med hundratusentals genomförda profiler från mer än 25 år.
  4. Utvecklade under en mycket omfattande praktisk erfarenhet med hjälp av tiotusentals Hälsoprofilcoacher under mer än 40 år.

Kom igång med Hälsoprofil

För att arbeta med Hälsoprofil behöver du gå vår utbildning. Sedan tecknar du abonnemang i Plustoo, beställer tester och enkätlänkar.

skriva

Ökad medvetenhet och motivation

I ett motiverande samtal ser deltagaren sambanden mellan livsstil, hälsoupplevelser och mätvärden. Det ger en ökad motivation till förändringar för en hållbar livsstil.

underlag

Nuläge, insatser och uppföljning

Arbetsgivaren får underlag för det strategiska hälsoarbetet för sin arbetsgrupp och kan utvärdera effekten av hälsofrämjande insatser. Om gruppen är tillräckligt stor kan resultatet analyseras efter avdelning, yrke, kön och ålder. Hälsoprofil kan kombineras med Arbetsplatsprofil och/eller Blodprofil.

metod förankrad

Personligt hälsokonto vägleder till förändring

Todaytoo innehåller resultat, gränsvärden, pedagogiska grafer, fördjupningsfrågor och rekommendationer som vägleder deltagaren mot en hälsosammare livsstil.