hälsa metoder

Nyanställningsundersökning

Undersök medarbetares hälsa inför ett nytt arbete

HPI, ikon puls

Hälsa och arbetets krav

Utöver yrkeskompetens är även hälsan och levnadsvanor en viktig del för att fungera bra i arbetet.

ikon

Behovsanpassat innehåll

Anpassa innehållet i undersökningen utifrån behov. Välj om provtagning, konditionstest på cykel, audiometri och spirometri ska ingå.

arbetsmiljö hälsa

Digitalt signerat intyg

 

Intyg till medarbetaren och arbetsgivaren om genomförd nyanställningsundersökning.

Vid en ny anställning eller inför nya arbetsuppgifter är det viktigt att få en bild av en medarbetares hälsotillstånd. I tjänsten ingår frågor om hälsa och levnadsvanor. Utifrån svaren på frågorna och vad som är relevant till det aktuella arbetet, genomförs undersökning och intervju.

 

Vi rekommenderar Nyanställningsundersökning:

 • För att säkerställa att medarbetare inför anställning har ett hälsotillstånd eller levnadsvanor som inte äventyrar egna eller kollegors säkerhet utifrån krav i aktuella arbetsmiljön.
 • För att undersöka om medarbetaren har något hälsotillstånd arbetsgivaren bör ta hänsyn till, eller som gör att vissa arbetsuppgifter bör undvikas.

 

Demolänk till enkät och hälsokonto:

Klicka här

Så genomförs en Nyanställningsundersökning

 1. Deltagaren besvarar frågorna på Todaytoo
  Deltagaren får en länk till nyanställningsundersökningen och loggar in på Todaytoo för att svara på frågorna. Frågorna tar ca 5-6 minuter att besvara. Frågorna i denna enkät handlar om levnadsvanor, fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, hälsoupplevelse, arbetsförmåga och sjukdom. Alla svar behandlas konfidentiellt.
 2. Mätning och eventuell provtagning
  I ett individuellt fysiskt möte går företagshälsan och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan och eventuella arbetsuppgifter.
 3. Deltagaren får se sitt resultat och intyg på sitt hälsokonto
  Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv samt ta del av intyg.
 4. Arbetsgivaren erhåller digitalt signerat intyg
  Arbetsgivaren erhåller intyg om genomförd nyanställningsundersökning avseende tidigare och aktuellt hälsoläge, med särskild hänsyn tagen till de arbetsmiljöfaktorer som blir aktuella i tilltänkta arbetsuppgifter. På intyget finns information om eventuellt drogtest och provtagning av alkoholmarkör samt eventuella rekommendationer inför nyanställning.

Kom igång med Nyanställningsundersökning

För att arbeta med Nyanställningsundersökning tecknar du ett abonnemang i Plustoo och beställer tester.