utbildning hpi

Kostnadsfri e-learning Våld i nära relationer

HPI erbjuder tillsammans med Change Collective en kostnadsfri introduktionsutbildning om våld i nära relationer.

Utbildningen består av fem filmer med efterföljande frågor och tar ca 45 minuter.

Vid slutförd utbildning erhålls ett intyg. Tänk på att om ni genomför utbildning i grupp är det endast en person som erhåller ett intyg.

Kompetenskrav för att använda frågorna om våld i nära relationer i Hälsoundersökning i arbetslivet.

Väljer man till frågor om våld i nära relationer i Hälsoundersökning i arbetslivet måste beställaren garantera att det såväl internt i företagshälsan som hos kundverkssamheten finns tillräcklig kompetens för att hantera eventuella positiva svar. För företagshälsans personal gäller det såväl den som ska möta enskilda deltagare, som personal som ska återrapportera gruppens resultat till kunden. Det ska finnas en intern handlingsplan, som anger hur man ska bemöta en våldsutsatt, vad man kan erbjuda för stöd, hur tystnadsplikt/sekretess och orosanmälan ska hanteras och hur och när man ska återrapportera till kundföretaget.