integritetspolicy

Funktionsanalys

Överblick av arbetsgruppens fysiska status

HPI, ikon puls

Hälsa och arbetets krav

Säkerställ medarbetarnas hälsa och kapacitet att klara av arbetets krav för ett säkert och hållbart arbetsliv.

HPI, ikon droppe

Skapa insikt

Medarbetaren får insikt om hur olika faktorer hänger ihop och hur man själv kan bidra till en hållbar arbetshälsa.

monitor hpi

Rätt insatser

Arbetsgivaren får en detaljerad bild av medarbetarnas hälsa och kapacitet för planering och prioritering av hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Rörlighet, kondition, styrka och vikt är några faktorer som påverkar medarbetarens kapacitet att med god marginal klara sin arbetssituation. Funktionsanalys är en funktionell bedömning som ger en snabb och överskådlig bild över en medarbetares fysiska status.

 

Vi rekommenderar Funktionsanalys

  • För yrkesgrupper med belastande arbete.
  • Att identifiera styrkor och eventuella brister.
  • För planering och prioritering av hälso- och arbetsmiljöarbetet.
  • För att på gruppnivå följa utveckling över tid.

 

Vill du se demomaterial?
För demolänk till enkät, hälsokonto och exempel på statistik:

Klicka här

Så genomförs en Funktionsanalys

1. Deltagaren besvarar frågorna på Todaytoo
Deltagaren får en länk till Funktionsanalysen och loggar in på Todaytoo för att svara på frågorna. Frågorna tar ca 5 minuter att besvara och handlar om levnadsvanor, fysisk aktivitet och upplevda besvär i rörelseapparaten. Alla svar behandlas konfidentiellt.

2. Mätning och test
I ett individuellt fysiskt möte går företagshälsan och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Deltagarens rörlighet, styrka och kondition testas. Även BMI, midjemått och eventuell smärtproblematik registreras. I mötet hålls samtal som syftar till att främja och motivera en fortsatt god rörelse- och muskelfunktion och ett hållbart arbetssätt.

3. Deltagaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto
Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv och följa sin utveckling.

4. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren
Deltagarnas individuella resultat sammanställs i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår vilka hälso- och arbetsmiljöområden som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra kommande hälso- och arbetsmiljöinsatser.

5. Följ upp resultaten
Utvärdera efter en tid om hälso- och arbetsmiljöinsatserna har fungerat med uppföljande Funktionsanalys.

Här finner du en guide för genomförande inkl testmanual.

Kom igång med Funktionsanalys

För att arbeta med Funktionsanalys tecknar du ett abonnemang i Plustoo och beställer tester.