hälsoprofil uppdatering

Hälsoprofil – uppdatering

Håll dig uppdaterad i HPI Hälsoprofil

Är det ett tag sedan du gick vår grundutbildning i HPI Hälsoprofil kan du ta del av de senaste nyheterna i vår uppdateringsutbildning. Genom utbildningen följer du med i den samtida forskningen och får ytterligare verktyg att utveckla hälsan hos dina deltagare. Utbildningen är webbaserad, vilket gör att du snabbt och enkelt kommer igång.

Utbildningen steg för steg

 1. Självstudier 8–10 timmar
  Du får ett mej med inloggningsuppgifter till utbildningsmaterialet och Plustoo. Du har tillgång till utbildningsmaterialet i 60 dagar och kan genomföra dina självstudier när du vill under den tiden. I Plustoo kan du under den tiden öva på att arbeta med Hälsoprofiler och konditionstester.
 2. Hemuppgift 1 Hälsoprofil
  Vi rekommenderar att du utför minst en Hälsoprofil med Konditionstest på cykel på egen hand för att omsätta dina uppdaterade kunskaper i praktiken.
 3. Intyg efter avslutad utbildning
  Efter en godkänd uppdateringsutbildning får du ett intyg om att du är certifierad att utföra Hälsoprofiler.

Pris: 2 995 kr + moms

För att gå utbildningen behöver du ha genomgått grundutbildning i HPI Hälsoprofil eller arbetat med Hälsoprofiler i Plustoo inom 8 år. Om du inte uppfyller förkunskapskraven erbjuder vi grundutbildningen till ett rabatterat pris.

flagga

Utbildningens innehåll

 • Nyheter i metoden Hälsoprofil.
 • Frågeformulär om livsstil och hälsoupplevelser.
 • Blodtryck, längd, vikt och midjemått.
 • Konditionstest på cykel enligt Ekblom Bak-metoden.
 • Funktionerna Rekommenderad effekt, Val av beräkningssätt, Liknande deltagare, Jämförelser med HPI Hälsodata m.m.
 • Medvetandegörande kommunikation, Medbestämmandeteorin (SDT) och Motiverande samtal (MI).
 • Plustoo, där du registrerar deltagarnas uppgifter och resultat samt arbetar med statistik.
 • Todaytoo, där dina deltagare kan se sina resultat och besvara frågeformuläret på förhand.
pokal

Krav på genomförd uppdateringsutbildning

 • Slutfört alla delmoment i uppdateringsutbildningen.
 • Laddat ner intyget.