blodprofil

Blodprofil

Komplettera hälsobilden med resultat från livsstilsprover

HPI, ikon puls

Blodfetter

Totalkolesterol, HDL, LDL, Non HDL, LDL/HDL-kvot, Total/HDL-kvot och Triglycerider.

HPI, ikon droppe

Blodvärde och socker

Hemoglobin (Hb) och glukos.

HPI, ikon måttband

Mått och blodtryck

Längd, vikt och midjemått. Systoliskt och diastoliskt blodtryck.

Med tjänsten Blodprofil kan du registrera resultat från livsstilsprover direkt i Plustoo. Med hjälp av Plustoo får du en samlad bild av proverna hos en eller flera deltagare och kan jämföra resultat över tid och mellan olika referensgrupper.

 

Vi rekommenderar Blodprofil när:

 • Livsstilsprover efterfrågas av arbetsgivare eller medarbetare.
 • Som en pusselbit i ett hälsoutvecklande arbete.
 • För att kunna jämföra provresultat.

 

Vill du ladda ner produktblad och presentationer?

För demolänk till enkät och hälsokonto samt produktblad, presentationer och exempel på statistik:

Klicka här

Så används Blodprofil

 1. Registrera provsvaren
  Efter provtagningen loggar du in på Plustoo och registrerar provsvaren.
 2. Pedagogiska resultat i Plustoo
  I Plustoo redovisas resultaten tydligt med färgstaplar och gränsvärden. Detta gör det enkelt för sköterskan att förklara för deltagaren hur hens värden är ur ett hälsoperspektiv.
 3. Deltagaren loggar in på sitt hälsokonto
  På Todaytoo kan deltagaren logga in och se sina resultat. Där kan hen läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv och jämföra sina resultat med tidigare Blodprofiler.
 4. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren
  Det finns möjlighet att skapa en grupprapport i Plustoo, som arbetsgivaren kan använda för att komplettera nulägesbilden av medarbetarnas mående. Om gruppen är tillräckligt stor kan resultatet presenteras efter avdelning, yrke, kön och ålder.
Gunnar Andersson
”I brist på ett enhetligt referenssystem för laboratorieprover valde vi Karolinska Universitetslaboratoriets referensvärden för Blodprofil.” Gunnar Andersson, Forskning och utveckling på HPI

Kom igång med Blodprofil

För att arbeta med Blodprofiler tecknar du ett abonnemang i Plustoo och beställer tester.

blodprofil

Sätt provsvaren i ett sammanhang

I Plustoo och Todaytoo förklaras provsvaren med lättförståeliga texter och resultaten presenteras på ett tydligt sätt som enkelt kan jämföras med tidigare utförda Blodprofiler.

blodprofil

Komplettera med djupare kartläggning

Blodprover med en direkt koppling till livsstil är en av många bitar i hälsopusslet. Vi rekommenderar att tjänsten Blodprofil alltid används i kombination med exempelvis Hälsoprofil eller Hälsoscreening.