lila

Anmälan till utbildning

Lärarledda och webbaserade utbildningar

Vi utvecklar våra utbildningar i nära samarbete med forskare och genom kontinuerlig dialog med våra kursdeltagare och användare.

Anmälan till utbildning