Plustoo

Ledande plattformen för hälso- och arbetsmiljöutveckling

Företagshälsa

– Tillgång till samtliga tjänster
– Referensdata för jämförelser
– Enkelt samarbete med andra
– Tid att vara expert

 

Ett modernt, effektivt och säkert arbetssätt.

Arbetsgivare

– Överblick över hälsa och arbetsmiljö
– Samarbeta effektivt med företagshälsan
– Samlad dokumentation
– Påminnelser för uppföljning

 

Ordning och reda på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Medarbetare

– Hälsoresultat direkt i mobilen
– Tips och stöd till förbättringar
– Samlade hälsointyg
– Hantering av samtycken

 

Ett personligt hälsokonto.

Evidensbaserade tjänster

Plattform med tvärvetenskapligt förankrade tjänster för att utveckla hälsa och arbetsmiljö.

Effektivt och säkert

Säker helhetslösning för genomförande av tester, statistik, rapporter, nulägesanalyser och administration.

Kunskap och motivation

Pedagogiska presenterade resultat, jämförelser och referensdata hjälper dig att öka kunskap och motivation för individ, grupp och organisation.

Plattformen Plustoo är unik på den nordiska marknaden och utgör navet i HPI:s erbjudande av tjänster inom hälsa och arbetsmiljö. Plustoo är platsen för ett modernt, säkert och effektivt samarbete mellan företagshälsa, arbetsgivare och medarbetare.

 

För demolänk till enkät och hälsokonto samt exempel på statistik:

Klicka här

Beställ Plustoo

Teckna ett abonnemang i Plustoo idag för att komma igång med våra tjänster.

Följ utveckling och sätt upp mål

Du kan enkelt följa utvecklingen hos varje deltagare och jämföra resultat från deltagarens tidigare tester. På samma sätt kan du på gruppnivå jämföra olika tester för att analysera och utvärdera utveckling.

Jämför resultat mot referensdata

Unikt för Plustoo är att du kan jämföra dina deltagares resultat över tid och i relation till andra. Du kan också presentera statistikrapporter med resultat i förhållande till svenskt arbetsliv.

Dela resultat med deltagare

I Plustoo-abonnemanget ingår ett obegränsat antal hälsokonton för deltagarna i Todaytoo. Där svarar deltagarna på frågeformulär och kan se sina resultat från alla HPI:s tjänster, i relation till olika gränsvärden och referensdata.

Samarbeta med andra hälso- och arbetsmiljöaktörer

Plustoo används i dag av flera hundra hälso- och arbetsmiljöaktörer i Norden vilket underlättar för samarbeten mellan olika aktörer. Plattformen är utformad så att man kan arbeta tillsammans i samma databas, vilket ibland kan behövas för en geografiskt spridd partnerleverans.

”Plustoo används i dag av flera hundra hälso- och arbetsmiljöaktörer i Norden.”

En trygg leverans av resultat

Vi använder oss av referensvärden, kontrollfunktioner, rapportmallar i statistiken samt listor för organisationer, mediciner och andra funktioner i Plustoo. Du kan utföra tester på ett standardiserat sätt och vara trygg i din leverans av resultat.

Säker hantering av personuppgifter

Vi behandlar data på ett tryggt och säkert sätt, värnar om människors integritet och följer gällande datalagar. Till exempel loggar både du och dina deltagare in med BankID.

Resultatrapport på flera språk

Du kan använda Plustoo på svenska, engelska och norska. Deltagarna kan svara på frågor och se sina resultat på sitt valda språk samtidigt som du kan leverera resultaten till din kundorganisation på det språk som är lämpligast för verksamheten.