hälsoscreening

Hälsoscreening

Få en snabb överblick över medarbetarnas livsstil och hälsa

HPI, ikon måltavla

Styr hälsoinvesteringar

Identifiera medarbetare i Riskgrupp och Friskgrupp och erbjud insatser till dem som behöver det mest.

hpi målkarta

Minska antalet sjukdagar

Följ upp medarbetare i riskzoner för att öka motivationen till att förbättra sin livsstil.

hälsa äpple

Få friskare medarbetare

Kartlägg arbetsplatsens mående och se hälsoresultat över tid med upprepade Hälsoscreeningar.

Hälsoscreening är en tids- och kostnadseffektiv tjänst som hjälper arbetsgivaren att snabbt kartlägga hälsan bland sina medarbetare, identifiera Frisk- och Riskgrupper och prioritera rätt hälsoinsatser.

Vi rekommenderar Hälsoscreening:

 • När du behöver en snabb överblick över medarbetarnas hälsa
 • För att fånga upp personer som behöver extra motivation
 • Som grundläggande underlag för strategiskt hälsoarbete

Hälsoscreening med hälsofrämjande samtal

Hälsoscreeningen är utmärkt att använda för ett hälsosamtal om livsstil, hälsa och motivation. Hälsoscreeningens enkät är evidensbaserad och valideras kontinuerligt mot HPI Hälsoprofil som är utvecklad under mer än 40 år.

Samtalet kan ge ännu bättre möjligheter för deltagaren att förbättra sin livsstil och hälsa. Vi rekommenderar att samtalet genomförs utifrån HPI:s medvetandegörande kommunikation, i motiverande samtal (MI) eller självbestämmandeteorin (SDT).

Vid ett fysiskt samtal finns också möjlighet att registrera midjemått, blodtryck och blodvärden.

Vill du ladda ner produktblad och presentationer?

För demolänk till enkät och hälsokonto samt produktblad, presentationer och exempel på statistik:

Klicka här

Så genomförs en Hälsoscreening

 1. Deltagarna besvarar frågor på Todaytoo
  Deltagarna får en länk till Hälsoscreeningen och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar 5–6 minuter och handlar om stillasittande, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol och symptom, stress, återhämtning, upplevd hälsa och motivation. Alla svar behandlas konfidentiellt.
 2. Deltagarna får direkt se sitt resultat
  Direkt efter att deltagaren besvarat frågorna ser hen en graderad sammanställning av svaren. Deltagaren sparar själv resultaten till sitt hälsokonto och kan där läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, om olika rekommendationer och även jämföra sina resultat och sin livsstil med svenska arbetslivet. Informationen till deltagarna kan anpassas utifrån vilken Frisk- eller Riskgrupp de tillhör, till exempel med ett erbjudande om fortsatt individuellt stöd i form av en Hälsoprofil för deltagare i Riskgruppen. Här har också arbetsgivaren möjlighet att informera om kommande hälsoinsatser.
 3. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren
  Du som utförare av Hälsoscreeningen sammanställer snabbt och enkelt, via Plustoo, de individuella resultaten till en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön eller ålder. I rapporten framgår vilka hälsoområden som har störst behov av att förbättras.
 4. Deltagare i Riskgrupp erbjuds särskilt stöd
  Med en enkel bearbetning i Plustoo tar du som utförare av Hälsoscreeningen fram vilka som tillhör Riskgruppen för att erbjuda dessa ytterligare stöd, till exempel en Hälsoprofil.
 5. Följ upp och komplettera resultaten
  Utvärdera efter en tid om hälsoinsatserna har fungerat med en ny Hälsoscreening och en rapport med jämförelser från den tidigare Hälsoscreeningen.

Gunnar Andersson
”En studie har visat att medarbetare i Riskgruppen hade 10 sjukdagar fler per år än de i Friskgruppen. Det motsvarar en extra månadslön per år i kostnader. ” Gunnar Andersson, Forskning och utveckling på HPI

Kom igång med Hälsoscreening

För att arbeta med Hälsoscreening tecknar du ett abonnemang i Plustoo och beställer kundanpassade enkätlänkar.

äpple

Hälsoscreeningen ger ett unikt gruppresultat för maximal syreupptagning

Med olika parametrar i Hälsoscreeningen beräknas medarbetarnas sannolikhet för en hälsosam maximal syreupptagning. Resultatet kan användas på gruppnivå som ett nuläge. Formeln är unik och utvecklad med logistisk regression samt validerad mot hundratusentals Hälsoprofiler och Konditionstester i vår databas.

En viktig del för hög frisknärvaro är medarbetarens maximala syreupptagning. För t ex ett stillasittande arbete är rekommendationen en maximal syreupptagning på ca 35 ml/kg/min, bara varannan medarbetare når den nivån. Det kan ge minskad effektivitet och produktivitet.

äpplen

Få snabb och enkel överblick av hälsan

Hälsoscreening är ett bra sätt att snabbt ta temperaturen på hur organisationens medarbetare mår och hjälper arbetsgivaren att ta bättre och mer strategiska beslut kring hälsoarbetet. Kombinera gärna Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil för en fördjupad kartläggning av hur arbetsplatsen mår.

hitta medarbetare

Hitta medarbetare med störst behov

Medarbetare i Riskgruppen har en ökad risk för framtida ohälsa och fler sjukdagar. Hälsoscreeningen identifierar medarbetare som är i störst behov av livsstilsförändring. De kan erbjudas en Hälsoprofil och andra hälsoinsatser som motiverar till livsstilsförändringar för bättre upplevd hälsa.

utvärdera

Utvärdera resultatet av hälsoinsatser

Fånga in medarbetare som kanske behöver mer motivation och annan typ av hjälp. Upprepade hälsoscreeningar visar om medarbetare i Riskgruppen förbättrat sin livsstil och hälsa och fortsätter att må bra.