Utbildningar

Utbildningar

Vi utbildar företagshälsor, friskvårdsföretag, testledare på gym- och träningsanläggningar och andra hälsoaktörer som arbetar med människor och hälsoutveckling. Vi erbjuder regelbundet utbildningar i hur man använder våra metoder, men skräddarsyr även utbildningar utifrån dina behov.

Anmäl dig till en utbildning

Vet du redan vilken utbildning du vill gå? Anmäl dig här för att komma igång med våra tjänster.

Hälsoprofil – grundutbildning

Vill du lära dig mer om hur du kan motivera dina deltagare till livsstilsförändring? Då ska du gå vår grundutbildning HPI Hälsoprofil.  

Mer om grundutbildningen i Hälsoprofil

 

Hälsoprofil – uppdatering

Är det ett tag sedan du gick vår grundutbildning i HPI Hälsoprofil kan du uppdatera dina kunskaper genom vår webbutbildning.  Här får du ta del av den senaste forskningen inom ämnet och ytterligare verktyg att utveckla hälsan hos dina deltagare. 

Mer om uppdateringskursen i Hälsoprofil

 

Konditionstest – grundutbildning

Konditionstest på cykel är det ledande sättet att mäta kondition i arbetslivet. Genom vår grundutbildning får du behörighet att utföra konditionstester samt en praktisk och teoretisk grund att stå på. 

Mer om grundutbildningen i Konditionstest

Konditionstest – uppdatering

Är det ett tag sedan du gick vår grundutbildning i konditionstest kan du uppdatera dina kunskaper genom vår webbutbildning. Här får du ta del av den senaste forskningen inom ämnet och ytterligare verktyg att utveckla hälsan hos dina deltagare. 

Mer om uppdateringskursen i Konditionstest

Hälsosammare livsstil

Lär dig hur kritiska värden tas fram och kan användas för att beräkna lönsamhet i hälsoprogram.

Mer om webbutbildningen Hälsosammare livsstil