utbildning hälsoprofil

Hälsoprofil – grundutbildning

Motivera livsstilsförändring med HPI Hälsoprofil

Med över 40 års erfarenhet och vetenskaplig förankring har HPI Hälsoprofil utvecklats till den ledande metoden för att motivera livsstilsförändringar. Genom vår grundutbildning får du behörighet i Hälsoprofil (Hälsoprofilbedömning), Konditionstest och statistikbearbetningar. Utbildningen vänder sig till dig som är företagssköterska, hälsopedagog eller liknande. 

Vi genomför främst utbildningarna digitalt men erbjuder även tillfällen på plats. Vid digital utbildning har vi delat upp ordinarie dag ett, utbildning i Konditionstest, i två dagar. Första blocket i Hälsoprofilutbildningen innehåller teori och diskussionsuppgifter. Under mellanperioden genomförs praktiska tester. I block två följer vi upp det praktiska arbetet och efter genomförd hemuppgift är det dags för examination.

Utbildningen steg för steg vid digital utbildning

 1. Självstudier 6-8 timmar
  Fyra veckor innan utbildningsstart får du inloggningsuppgifter till utbildningsmaterialet kring Hälsoprofil och Konditionstest på cykel.
 2. Digital utbildning i HPI Konditionstest 1/2 dag
  Under en lärarledd halvdag (8.30 – 14.30) går vi tillsammans igenom hur man genomför ett Konditionstest på cykel.
 3. Praktik Konditionstest på cykel
  På egen hand genomför du några Konditionstester på kollegor, vänner, familjemedlemmar.
 4. Avstämning 2 timmar digital avstämning
  Under den andra lärarledda halvdagen (13.00 – 15.00) går vi igenom dina genomförda Konditionstester.
 5. Digital utbildning i HPI Hälsoprofil 2 dagar
  Under två lärarledda heldagar (8.30 – 16.30) bygger vi vidare med HPI Hälsoprofil på individ- och gruppnivå.
 6. Hemuppgift 3 Hälsoprofiler
  Efter de lärarledda dagarna utför du tre Hälsoprofiler på egen hand.
 7. Examination
  Två veckor efter de lärarledda dagarna har du och kursledaren ett digitalt möte (ca 30 min) där du redovisar din hemuppgift och får återkoppling på den. Här har du även chans att ställa frågor som dykt upp sedan sist ni sågs.
 8. Intyg efter avslutad utbildning
  Efter godkänd grundutbildning får du ett intyg om att du är certifierad att utföra Hälsoprofiler.

Utbildningen steg för steg vid utbildning på plats

 1. Självstudier 6-8 timmar
  Fyra veckor innan utbildningsstart får du inloggningsuppgifter till utbildningsmaterialet kring Hälsoprofil och Konditionstest på cykel.
 2. Utbildning på plats 3 dagar
  Under tre lärarledda heldagar går vi tillsammans igenom hur man genomför en Hälsoprofil och ett Konditionstest på cykel. Vi visar även hur du kan arbeta på gruppnivå med statistik i Plustoo. Se tider längre ned på sidan.
 3. Hemuppgift 3 Hälsoprofiler
  Efter de lärarledda dagarna utför du tre Hälsoprofiler på egen hand.
 4. Examination
  Två veckor efter de lärarledda dagarna har du och kursledaren ett digitalt möte där du redovisar din hemuppgift och får återkoppling på den. Här har du även chans att ställa frågor som dykt upp sedan sist ni sågs.
 5. Intyg efter avslutad utbildning
  Efter godkänd grundutbildning får du ett intyg om att du är certifierad att utföra Hälsoprofiler.

Pris: 16 995 kr + moms

Kommande utbildningstillfällen

NEDAN UTBILDNINGAR GENOMFÖRS DIGITALT

20 + 27-29 aug
25 sep + 1-3 okt
19 + 26-28 nov

flagga

Utbildningens innehåll

 • Frågeformulär om livsstil och hälsoupplevelser.
 • Blodtryck, längd, vikt och midjemått.
 • Konditionstest på cykel enligt Ekblom Bak-metoden.
 • Funktionerna Rekommenderad effekt, Val av beräkningssätt, Liknande deltagare, Jämförelser med HPI Hälsodata m.m.
 • Medvetandegörande kommunikation, Medbestämmandeteorin (SDT) och Motiverande samtal (MI).
 • Plustoo, där du registrerar deltagarnas uppgifter och resultat samt arbetar med statistik.
 • Todaytoo, där dina deltagare kan se sina resultat och besvara frågeformuläret på förhand.
Digital utbildning

Praktisk information, digital utbildning

 • Digital plattform Vi använder oss av Zoom, läs våra instruktioner och se till att testa högtalare och mikrofon innan den första utbildningsdagen.
 • Utrustning Du behöver tillgång till godkänd cykelergometer, pulsband/klocka samt tidtagarur.
 • Plustoo Inför utbildningen behöver du ha ett konto i Plustoo, inloggningsuppgifter kommer ca. fyra veckor innan utbildningen startar.
 • Tider:
  Dag 1: 8.30 – 14.30
  Dag 2: 13.00 – 15.00
  Dag 3: 8.30 – 16.30
  Dag 4: 8.30 – 16.30
pokal

Krav på genomförd utbildning

 • Slutfört de förberedande självstudierna.
 • Varit med på hela utbildningen.
 • Lämnat in din genomförda Hälsoprofil med reflektioner.
 • Fått godkänt på din inlämnade Hälsoprofil av utbildningsledaren.
 • Laddat ner intyget.