Om oss

Integritetspolicy

En av våra hjärtefrågor är säker datahantering. Vår plattform är utvecklad så att du kan känna dig trygg med att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt. Efter införandet av dataskyddsförordningen GDPR har vi anpassat vår webbplats ytterligare och förbättrat våra interna rutiner.

Den svenska Personuppgiftslagen (PUL) ersattes i maj 2018 av en ny europeisk dataskyddsförordning, GDPR. Syftet med GDPR är att stärka europeiska medborgares rättigheter kring hur deras personuppgifter behandlas och skapa enhetliga dataskyddsregler för detta inom EU.

Mer om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Så jobbar vi med säker datahantering

Vi utvecklar ständigt våra tjänster för att värna om din och dina kunders integritet. Vi arbetar utifrån ett personuppgiftsbiträdesavtal där vi fungerar som personuppgiftsbiträde och våra användare fungerar som personuppgiftsansvariga. Vi ser alltid till att våra tjänster kan användas på ett tryggt sätt och uppdaterar alltid vid nya riktlinjer och lagförordningar.

Underbiträdesschema Plustoo och Todaytoo_20211206

Uppdatering av våra tjänster

Vår webbsajt Todaytoo har uppdaterats med ett säkrare frågeformulär och ett krav på samtycke från enskild person. Med krav på samtycke underlättar vi för dig som personuppgiftsansvarig att få samtycke av en deltagare.

Vi har även uppdaterat inloggningen till våra tjänster med att säkerställa identiteten med hjälp av BankID för våra användare, vilket minskar risken för olovlig åtkomst till personuppgifter. Vår dokumentation och våra interna rutiner är nyligen uppdaterade enligt den nya dataskyddsförordningen.