forskning och aktuellt

Företagsintern fortbildning i plattformen

Vill ni arbeta mer effektivt i vår plattform genom att till exempel ta fram kraftfulla rapporter och anpassa kartläggningar utifrån respektive kundorganisations förutsättningar och behov?

Nu kan ni boka företagsgemensamma kunskapstimmar som vi skräddarsyr för er.

Välj tidsomfattning och innehåll

  • Ekblom Bak uppdatering
  • Bearbetning statistik och grupprapport
  • Arbeta med anpassade enkätlänkar
  • Att arbeta i plattformen Plustoo

Pris:
2 tim 4 000 kr + moms
halvdag 6 000 kr + moms
heldag 10 000 kr + moms

Max 16 deltagare, GENOMFÖRS DIGITALT