startsida

SAM-testet

En hållbar arbetsmiljö börjar med kartläggning av SAM

HPI, ikon öga

Säkerställ efterlevnad av lagkrav

Kartläggning och test av arbetsmiljöarbetet och nuvarande status.

hälsa osa

Underlag för utveckling

Direkt återkoppling av resultatet till deltagarna.

monitor hpi

Handlingsplan

Resultatet genererar en handlingsplan som stöd för att utveckla arbetsmiljön.

SAM-testet är ett kartläggningsverktyg där ledningsgrupp tillsammans med arbetsmiljökommitté undersöker organisationens förmåga att efterleva lagstiftningens krav inom arbetsmiljöområdet.

Utan att behöva tolka en enda paragraf får ni direkt koll på statusen i ert arbetsmiljöarbete.

Vi rekommenderar SAM-testet för alla organisationer som vill säkerställa efterlevnad av arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter.

Så genomförs SAM-testet

 1. Planera SAM-testet i Plustoo.com
  Företagshälsan och organisationen anger vilka som deltar och anpassar testet till organisationens verksamhet. Därefter startas SAM-testet.
 2. Genomförande av SAM-testet
  Deltagarna svarar gemensamt på frågorna. Till varje fråga finns hänvisning till lagtext.
 3. Direkt resultat
  Resultatet presenteras i ett index för lagkrav och ett index för arbetsmiljöutveckling. Index presenteras också uppdelat inom respektive område.
 4. Handlingsplan med uppgifter
  Det skapas automatiskt en handlingsplan med uppgifter. Deltagarna anger ansvarig för respektive uppgift och sätter datum för åtgärdat och kontrollerat. Till varje uppgift finns åtgärdsförslag.
 5. Följ upp och kontrollera
  Handlingsplanen innehåller funktioner för att följa upp att uppgiften åtgärdats och för att kontrollera åtgärdseffekt.

Kom igång med SAM-testet

För att arbeta med SAM-testet tecknar du ett abonnemang i Plustoo.

OSA-kartläggning

SAM-testet ingår i abonnemanget Premium

Du kan också välja att arbeta med endast SAM-testet även om du inte har någon tidigare erfarenhet av Plustoo.