Vårt erbjudande

Metoder och IT-plattform för ett hållbart arbetsliv

HPI erbjuder IT-plattform, tjänster och expertkunskap till företagshälsor och andra hälso- och arbetsmiljöaktörer. Tillsammans hjälper vi individer och arbetsgivare att förbättra hälsa och arbetsmiljö.

”Vår mission sedan 1976 är att utveckla hälsofrämjande metoder och tjänster som motiverar människor till en hälsosammare livsstil och ett friskare arbetsliv. ”

Se hur du använder våra hälsotjänster
i Plustoo och Todaytoo