vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Samlingsplatsen för att utveckla hälsa och arbetsmiljö

HPI erbjuder en digital plattform, tjänster och expertkunskap till företagshälsor och andra aktörer. Tillsammans hjälper vi medarbetare och arbetsgivare att förbättra hälsa och arbetsmiljö.

utvärdera
”Vår mission sedan 1976 är att utveckla hälsofrämjande metoder och tjänster som motiverar människor till en hälsosammare livsstil och ett friskare arbetsliv. ”

Se hur du använder våra hälso- och arbetsmiljötjänster i plattformen.