Vårt erbjudande

Metoder och it-plattform för ett hållbart arbetsliv

Vi erbjuder tjänster och utbildningar som utvecklar hälsan för individer och grupper på arbetsplatser. Genom Plustoo, vår innovativa it-plattform, kan du enkelt analysera och utvärdera utvecklingen hos dina deltagare. Behöver du investera i en konditionscykel erbjuder vi ett urval av Monarks ergometrar.

”Vår mission sedan 1976 är att utveckla hälsofrämjande metoder och tjänster som motiverar människor till en hälsosammare livsstil och ett friskare arbetsliv. ”

Se hur du använder våra hälsotjänster
i Plustoo och Todaytoo