hpi

HPI-gruppen

Ett forskningssamarbete med GIH

År 2017 formades HPI-gruppen i ett forskningssamarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och HPI . Gruppen har som övergripande syfte att generera kunskap om levnadsvanor, hälsoupplevelser, kondition och andra hälsodata i den svenska arbetsföra befolkningen utifrån en stor, befintlig databas av Hälsoprofiler.

Forskningen grundar sig på HPI hälsodata som omfattar hundratusentals Hälsoprofiler, Hälsoscreeningar, Arbetsplatsprofiler och Konditionstester på cykel som genomförts sedan mitten av 1990-talet. HPI hälsodata är unik i sin omfattning, sitt tidsspann och innehåll.

Våren 2016 fick vi ett godkännande av Karolinska Institutet att använda oss av vår samlade data för att bidra till forskningen kring hälsa, livsstil och arbetsmiljö. Det ser vi som en viktig milstolpe i vårt arbete med hälsoutveckling.

Under 2017 kopplades vår hälsodata ihop med svenska nationella register om dödlighet och olika former av sjuklighet.