forskningssamarbeten

Vår forskning

Vår forskning

Vi samarbetar med forskare inom fysiologi, beteendevetenskap, epidemiologi och medicinsk vetenskap. Många av forskningsprojekten utgår ifrån hälsodata som vi har samlat in sedan början av 1990-talet, vilket möjliggör unik forskning om det svenska arbetslivet.

enkät

Samarbeten kring forskning om hälsa och friskfaktorer

Vi samarbetar med bland annat Gymnastik- och idrottshögskolan, Karolinska institutet, Högskolan i Halmstad och Göteborgs Universitet.

Mer om våra samarbetspartners

hälsa

HPI-gruppen

HPI-gruppen är ett forskningssamarbete mellan Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) och HPI. Gruppen har som övergripande syfte att generera kunskap om hälsodata i den svenska arbetsföra befolkningen utifrån en stor, befintlig databas av Hälsoprofiler.

Läs mer om HPI-gruppen

hjärta

Samarbeten med forskare och författare

HPI samarbetar med forskare och författare inom fysiologi, beteendevetenskap, epidemiologi, medicinsk vetenskap och ekonomi.

Läs mer om våra samarbeten med forskare och författare

litteratur

Litteratur och publikationer

Här hittar du alla publikationer och forskningsstudier som vi har författat och varit delaktiga i sedan starten 1976.

Läs mer om våra publikationer