HPI Friend: Björn Ekblom

Björn Ekblom porträtt

Björn är professor emeritus. Han arbetar på enheten Prestation och träning på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Han har fokus på träningslära, grundläggande mekanismer inom fysiologin, folkhälsa med inriktning på fysisk aktivitet, näringslära och överträning.

Vi samarbetar i metodutveckling, fysiologiska frågor och forskning. Björn har skrivit 338 referentbedömda artiklar, 54 böcker, bokkapitel och 177 större rapporter.