HPI Friend: Elin Ekblom Bak

Elin är docent, Med dr i medicinsk vetenskap och postdoktor i idrottsvetenskap.
Hon arbetar på enheten Fysisk aktivitet och hälsa på Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Hennes fokusområde är folkhälsa med inriktning fysisk aktivitet och fysiologi. Vi samarbetar i flera forskningsstudier om folkhälsa.

Forskning

Ekblom Bak-testet

I avhandlingen presenteras också det nya Ekblom Bak-testet som jämfört med Åstrandtestet har en signifikant ökad precision vid beräkning av maximal syreupptagning.