HPI Friend: Anders Johrén

Anders är civilekonom och arbetar som expert på Nyckeltalsinstitutet. Hans arbetsområde omfattar utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor. Vi samarbetar i frågor om hälsa och ekonomi.

Publikationer i urval