HPI Friend: Jenny Nyberg

Jenny är Medicine doktor i Klinisk Neurovetenskap och arbetar på Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet. Vi samarbetar tillsammans i forskningsprojektet Effekter av fysisk kondition och kognitiv förmåga på hjärnans hälsa och funktion.

Forskning

Jenny forskar om hjärnans hälsa och hur den påverkas av bland annat fysisk aktivitet och fysisk kondition. Efter många år av grundforskning på den vuxna hjärnans formbarhet och stamceller i hjärnan så är arbetet i nuläget fokuserat på epidemiologisk forskning, främst på hur fysisk kondition kan påverka risk för olika neurologiska och psykiatriska sjukdomar. I en studie har hon kunnat visa att män som vid 18 års ålder har en sämre fysisk kondition och/eller lägre IQ drabbas oftare av demens före 60 års ålder.

Doktorsavhandling

Jennys doktorsavhandling Gastric Inhibitory Polypeptide in the brain handlar om den vuxna hjärnans förmåga att bilda nya nervceller i hjärnan, något man tills för 15–20 år sedan inte trodde förekom hos människor.