HPI Friend: Karin Weman Josefsson

Karin Weman Josefsson porträttbild

Karin är universitetslektor och Filosofie Dr i psykologi. Hon arbetar på Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott på Högskolan i Halmstad. Karin har författat kurslitteratur för Studentlitteratur och är en regelbundet anlitad föreläsare bland företag och organisationer. Vi har samarbetat under flera år och Karin medverkar i vårt gemensamma forskningsprojekt GoDIS.

Forskning

Karin har utvecklat kurser inom motionspsykologi. Hennes doktorsavhandling “You don’t have to love it” handlar om motivation till motion.

Projektet Digital innovations in self-determined exercise motivation, GoDIS, är en uppföljning av hennes avhandling. Den handlar om digitala innovationer inom motivation och e-hälsa.