HPI Friend: Erik Hemmingsson

Erik Hemmingsson porträttbild

Erik är docent, Med dr, PhD, Högskolelektor. Han arbetar på enheten Fysisk aktivitet och hälsa på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Hans fokus är på etik, folkhälsa med inriktning fysisk aktivitet, hälsolära, statistiska/pedagogiska mätmetoder, meta-analyser och forskningsmetodik. Vi samarbetar i flera forskningsprojekt.

Vetenskapliga meriter

Erik har skrivit närmare 40 referentbedömda artiklar och bokkapitel samt och medverkat i flera vetenskapliga rapporter. Han har ägnat många år åt forskning både i England på University of Bristol och på Karolinska Institutet, främst sådan som avser öka fysisk aktivitet hos personer med fetma.