HPI Friend: Victoria Blom

Victoria Blom porträttbild

Victoria är docent i psykologi och arbetar på Enheten Fysisk aktivitet och hälsa på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hennes fokus är på folkhälsa med inriktning fysisk aktivitet, hälsolära, idrottspsykologi, ledarskap och överträning. Vi samarbetar i flera forskningsprojekt.

Vetenskapliga meriter

Victoria har skrivit drygt 20 referentbedömda artiklar och har medverkat i flera vetenskapliga rapporter. Victorias forskningslinje omfattar främst stressrelaterad hälsa och arbete, innefattande bland annat betydelsen av fysisk aktivitet för psykisk hälsa, biologiska mekanismer i termer av arv och miljö, samt individuella skillnader och stress i arbetsmiljön och i privatlivet.