HPI Friend: Mats Hallgren

Mats Hallgren

Mats finns på enheten för Global Folkhälsa på Karolinska Institutet, Stockholm, och arbetar främst med forskning om stillasittande och psykisk hälsa. Mats har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar inom folkhälsa.

Samarbete

Samarbetar med Gunnar Andersson (HPI) och Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH), och Professorerna Neville Owen och David Dunston (Baker Institute, Melbourne, Australien).