HPI Friend: Magnus Lindwall

Magnus är professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi på Psykologiska Institutionen på Göteborgs Universitet. Vi samarbetar i flera forskningsprojekt.

Forskning

Magnus arbetar med forskning inom följande områden:

  • Relationen mellan fysisk aktivitet/motion/träning och psykisk hälsa. Han har under de senaste åren bland annat undersökt sambanden mellan fysisk aktivitet och depression och kognition (tankeverksamhet) hos äldre i olika stora databaser.
  • Motivation till beteendeförändring, framförallt kopplat till fysisk aktivitet och träning. Forskningen utgår främst från en teori som heter Self-Determination theory (SDT) och handlar om hur man kan skapa en långsiktigt hållbar och mer självbestämmande motivation till fysisk aktivitet och träning.
  • Självkänsla och självuppfattning framförallt inriktat mot kroppen och har givit ut boken Självkänsla: Bortom populärpsykologi och enkla sanningar.
  • Mätning inom psykologi (psykometri), framförallt inriktat mot mer avancerade statistiska analysmetoder för att testa teoretiska modeller och mäta förändring inom idrotts- och hälsopsykologi och psykologi.