HPI Friend: Gunnar Borg

Gunnar Borg gick bort den 2 februari 2020, 92 år gammal. Gunnar var professor emeritus och arbetade på Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet med forskning och tillämpningar inom psykologi, medicin, idrott, ergonomi och psykofysik.

Vi samarbetade i många år med Gunnar. Inledningsvis främst kring Borg RPE-skalan® som vi redan på 1970-talet lade till som en viktig del i konditionstestet i HPI Hälsoprofil. Gunnar hjälpte oss också i vår utveckling av ”Borgmetoden” för att beräkna maximal syreupptagning vid Åstrandtestet och han var en stor resurs i vår metodutveckling. Vi har tack vare Gunnar kunnat leverera bättre tjänster och i vår regi har Gunnars instruktioner och skalor nått miljontals människor.

Gunnar Borgs fantastiska livsverk har hjälpt människor över hela världen och kommer att leva vidare.

Publikationer i urval

  • Psychophysical scaling: An overview. I: J. Boivie, P. Hansson, & U. Lindblom (Eds.), Touch, Temperature, and Pain in Health and Disease: Mechanisms and Assessments.
  • Borg’s Perceived Exertion and Pain Scales.
  • A new generation of scaling methods: Level-anchored ratio scaling.
  • Principles in Scaling Pain and the Borg CR Scales®.
  • Methods for measuring intensity of experience.
  • Ansträngning och andra symptom. I Jorfelt L, Pahlm O. Kliniska arbetsprov – metoder för diagnos och prognos.

Borgskalan RPE-skalan®

En av Gunnar Borgs viktigaste och mest använda ”uppfinningar” är Borg RPE-skalan® från 1970. Bakgrunden till Borg RPE-skalan® finns i artikeln ”Att träna lagom hårt, så det känns bra”, publicerad i Svensk Idrottsforskning 2003.

CR10-skalan® och CR100-skalan®

Bakgrunden till CR10-skalan® och CR100-skalan® finns  i artikeln ”Många symtomskalor håller inte måttet – Granskning av skattningsmetodiken”, publicerad i Läkartidningen 2013.

Utmärkelser i urval

  • Lilla Nobelpriset för idrottsforskare, 2002
  • Excellence in Research & Applications in Psychology, Medicine, Sports, Ergonomics and Human Factors, 2016.