HPI Friend: Ulric Hermansson

Ulric är socionom Med dr och universitetslektor. Han arbetar mottagningen för Alkohol och hälsa i Stockholm. Han är även knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap samt Enheten för interventions- och implementeringsforskning på Karolinska Institutet. Vi samarbetar i forskningsprojekt och kring metodfrågor om alkohol.

Forskning

Ulrics forskning är inriktad på upptäckt och åtgärder av alkohol- och drogproblem i arbetslivet. Han har lett arbetet med att ta fram Alkoholriktlinjerna från Kompetenscentret för företagshälsa, samt varit ansvarig för Folkhälsoinstitutets Riskbruksprojekt. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och metodskrifter inom området möjliga alkohol- och narkotika åtgärder för arbetslivet.