HPI Friend: Jonas Söderling

Jonas är dr i medicinsk vetenskap på enheten Klinisk epidemiologi på Karolinska Institutet i Stockholm. Han är även VD för Bell Analytics AB, som supportar olika uppdragsgivare både inom akademin och näringslivet med databearbetning och statistisk analys vid studier. Vi samarbetar vid databearbetning och statistisk analys av vår hälsodata.

Publikationer i urval

Forskning

Jonas publicerade sin avhandling inom registerforskning av främst reumatoid artrtit (ledgångsreumatism), med metodik som är tillämpbar inom fler sjukdomsområden där Svenska nationella hälsodataregister och sjukdomsspecifika kvalitetsregister kan användas.