rivningsarbetare

Vibrationer, asbest, kvarts och buller

Klara – rivningsarbetare

Klara arbetar som rivningsarbetare i egen firma. Oftast arbetar hon som underentreprenör till ett av de stora byggbolagen. Hon har ett gott rykte om sig att hon alltid håller tidsplan och har koll på sina papper, redovisning osv. Nu vill ett av de större bolagen att hon kommer och hjälper dem i ett ganska omfattande projekt. Man har efter all uppmärksamhet i media anställt en ny arbetsmiljöspecialist som håller noga koll på att man följer gällande regelverk och undviker sanktionsavgifter. Innan projektet vill man därför se tjänstbarhetsintyg som bevis på att hon gjort de medicinska kontroller som krävs, då deras riskbedömning visar att hon riskerar att utsättas för såväl vibrationer, asbest och kvarts i sitt arbete.

Hon blir glatt överraskad för det är sällan det har efterfrågats redan i planeringsstadiet. Oftast är det något man kommer på i sista sekund, om man ens frågar. Hon vet att hon som ensamföretagare har skyldighet att anordna medicinska kontroller för sig själv i de fall tjänstbarhetsintyg krävs. Vad gäller vibrationer finns ingen sådan skyldighet enligt föreskriften, men hon brukar se till att genomgå medicinsk kontroll för det också.

Hennes morfar hade ganska uttalade vibrationsskador i händerna och hon kommer ihåg hur hans händer såg ut och vilka bekymmer han hade med att inte kunde känna skillnad på kallt och varmt vatten och få upp tröga syltburkar. Där vill hon inte hamna, så hon ser alltid till att ha bra utrustning och aldrig arbeta längre med verktyg än som rekommenderas. Hon har inte känt av några besvär, men det känns ändå tryggt att också undersökas med jämna mellanrum för att förvissa sig om att hon inte börjar utveckla några nerv- eller kärlskador.

Hon skickar över de digitala tjänstbarhetsintygen hon har i sitt hälsokonto till byggherren, som blir imponerad över vilken uppdaterad företagshälsa hon verkar anlita. Hon skickar med utlåtandet efter vibrationskontrollen också, även om hon inte har skyldighet till det, då hon gärna vill uppmuntra den ambitiöse arbetsmiljöspecialistens noggrannhet och intresse.