hårfrisör

Handintensivt arbete och allergiframkallande kemiska produkter

Sam – frisör och egenföretagare

Sam är frisör och egenföretagare. Han har hyrt en stol på Salong Hårfint sedan han fick sitt Mästarbrev för fyra år sedan. Sam arbetar oftast upp till 45 timmar i veckan då han vill spara ihop ett kapital till egen salong. Han använder endast undantagsvis maskin utan klipper med olika specialsaxar. Sam är också specialiserad på infärgning av hår och en fjärdedel av hans kunder kommer för att både klippa och färga håret.

En stor del av fritiden lägger han på att spela trummor i en jazzgrupp som till stor del består av kompisar från hemorten.

Sam mår på det stora hela rätt bra men besväras ibland av rethosta och emellanåt somnar vänster hand när han sover. På ett medlemsmöte i Frisörföretagarna i förra veckan hade man bjudit in en ergonom från en av ortens företagshälsor som berättade om riskbedömningar, vilket hon sa gällde även egenföretagare, kemikalier i arbetslivet och något som hette handintensivt arbete. Hon beskrev att vid klippning kan handintensivt arbete förekomma exempelvis när man lyfter håret med pincettgrepp för att klippa det men också vid övriga moment under klippningen. Kemikalier, sa hon, finns i de flesta produkter en frisör använder som till exempel schampo och färg. Ett bra sätt att förbygga risk för ohälsa tyckte hon var att göra en riskbedömning och om den visar exponering för kemikalier och/eller handintensivt arbete och där man inte kan förebygga mera genom exempelvis utsug vid blandningsstation eller längre pauser mellan kunder göra en medicinsk kontroll.

Tillsammans med de andra frisörerna på salongen gör man en riskbedömning utifrån den checklista som finns på Frisörförbundets hemsida. Utifrån resultatet bestämmer man sig för att ägaren av salongen planerar för att köpa in ett slutet system för blandning med vilket man bedömer minskar risken till försumbar. Man tar även kontakt med den företagshälsa den föreläsande ergonomen kom ifrån och frågar kring pris och tillgänglighet för medicinsk kontroll av handintensivt arbete. Detta då flera av frisörerna har liknande problem med händer och armar som Sam.

Sam får i uppdrag att kontakta företagshälsan och gör så. Han blir lite svettig när han förstår att för alla som arbetade med handintensivt arbete innan 1 november 2019 skulle medicinsk kontroll varit genomförd senast 31 oktober 2021 om riskbedömningen visade att behov fanns. Nu är vi redan framme i februari 2022. Men företagshälsan ordnar snabbt tider till Sam och hans kollegor och även om frisörerna tycker att det är dyrt så inser de att det är en investering som betalar sig om de kan fortsätta arbeta utan risk för långsiktiga besvär eller behov av att byta yrke. Till Sam och kollegornas lycka visar kontrollen inga belastningsbesvär. De undersökta frisörerna får också goda råd för en god ergonomi och rekommenderas regelbundna pauser. Företagshälsan lägger också upp en bevakning så att Sam och kollegorna kallas om tre år då det är dags för kontroll igen. Skulle någon av frisörerna få besvär innan dess ska de kontakta företagshälsan och då få en tid för kontroll inom en månad.