brandman

Rök- och kemdykning

Lina och Emil – brandmän

Lina och Emil arbetar båda som brandmän på stationen i Mellanstad. Du är deras nye stationschef och har fått fördelat arbetsmiljöuppgifter med bland annat krav på olika typer av riskbedömningar. Du påminns nu av HR att det är dags att anordna årets riktade hälsoundersökningar och lagstadgade medicinska kontroller för de som utför rök- och kemdyk. Då du aldrig gjort detta undrar du vad ”anordna” betyder. HR ber dig läsa i föreskriften 2019:3, Medicinska kontroller i arbetslivet och då särskilt § 10 samt 74–76 för att sätta dig in i vad som gäller och vad du ska göra.

Du sätter dig nu ner med huvudskyddsombudet och tillsammans fördjupar du dig i föreskriften 2007:7, Rök och kemdykning. I 15 § hittar du svaret på hur du skall gå tillväga. Där står:

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:3, finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg, för arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete med rök- eller kemdykning. Detta gäller dock inte arbetstagare som endast förväntas utföra insatser som innebär måttlig fysisk ansträngning eller belastning.

Vad är då Linas och Emils arbetsuppgifter? Vid utryckningar till brand eller olycka är Lina ansvarig för att köra förstabilen, tillika tankbil, till och från olycksplatsen samt hantering och funktion av slangar under pågående insats. Emil är rök- och kemdykare vid insatser som kräver detta och har specialkompetens i att ”bryta upp” bilar vid trafikolyckor. Linas enda kontakt med rök- och kemdyk är när hon berättar och visar om brandmannens vardag på kommunens högstadieskolor. Då hänger hon på sig tuberna, tar på sig andningsmasken och de kläder som ska skydda brandmannen vid insatsen.

Din riskbedömning bör då mynna ut i att Emil helt klart omfattas av kraven på medicinska kontroller med tjänstbarhetsintyg medan Lina som för skolor endast demonstrerar hur det kan se ut i brandmannens vardag och därför belastas måttligt eller mindre än så inte omfattas av kraven. På frågan hur ofta denna undersökning skall ske hittar du svaret i AFS 2019:3, 75 §. Där står att undersökningen ska anordnas innan arbete som rök- och kemdykare börjar och sedan varje år.

När undersökningen är klar ska du ta del av resultatet. Om Emil fått ett tjänstbarhetsintyg så är han frisk nog att utföra rök- och kemdykning. Om han inte får ett tjänstbarhetsintyg så startar du en anpassningsutredning. Mer om det kan du få svar på hos din HR eller hos företagshälsan. Du skall också dokumentera vilka medarbetare som berörs av dessa kontroller, 7 steg, om vilket du kan läsa i § 22 i AFS 2019.3. Du får också en gruppåterkoppling av företagshälsan och med hjälp av den kan du få vägledning till om du har behov av att göra ytterligare riskbedömningar i verksamheten.