montör

Allergiframkallande produkter och handintensivt arbete

Petter – montör

Petter har arbetat som montör inom industrin i 23 år. Företaget han arbetar på har just köpts upp och man har organiserat om verksamheten och han har fått en ny chef. Man verkar ha lite mer koll på arbetsmiljö och regelverk vid det nya företaget, för man har gjort en riskbedömning, som har lett till en rad bra åtgärder på arbetsplatsen. Tydligen ska han nu träffa en läkare för att göra en medicinsk kontroll. Han tyckte först det lät lite onödigt, men så förstod han att arbetsgivaren riskerar rätt höga sanktionsavgifter om de skulle låta honom arbeta utan att ha ett tjänstbarhetsintyg, eftersom han utsätts för så pass mycket isocyanater i arbetet, trots alla åtgärder man gjort. Man har också konstaterat att han arbetar så mycket med sina händer att han ska genomgå en medicinsk kontroll för det också, men det har tydligen inte med tjänstbarhetsintyg att göra, utan för att han ska få råd om hur han kan utföra sitt arbete på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Han har precis fått ett mail från företagshälsan. Där fanns en länk till en hälsodeklaration och han fick svara på många frågor om hur han arbetar, vilka kemikalier han utsätts för, hur mycket han arbetar med sina händer och om han haft några besvär från luftvägar eller rörelseapparaten. Han har inte riktigt tänkt på det, men han har börjat hosta en del på nätterna sedan några år tillbaka. Det ska bli spännande att se vad lungfunktionstestet visar och läkaren säger. Han känner sig såklart lite nervös över att det ska vara något som gör att han inte kan fortsätta med sitt arbete, som han gillar mycket. Samtidigt vill man ju inte riskera sin hälsa, som måste gå före.

Efter de medicinska kontrollerna står det klart att det verkar som att man arbetar på ett bra sätt ergonomiskt och eftersom han inte hade några besvär som kunde kopplas till det behövde han inte träffa fysioterapeuten. Läkaren var dock lite bekymrad över hans nattliga hosta. Lungfunktionstestet såg bra ut och lungorna lät bra, men läkaren ville träffa honom om ett halvår för att se hur det hela utvecklat sig. Han ska föra dagbok över sina besvär och bli lite mer uppmärksam på när han har besvär, hur det känns under ledigheter och så. Han har just loggat in på sitt hälsokonto och kan där se resultaten av kontrollerna. Han har fått ett utlåtande angående handintensivt arbete, där det framgår att allt ser bra ut gällande det. Han har också fått ett tjänstbarhetsintyg, där läkaren har noterat vad hon sett och hennes bedömning, som han har godkänt att hon kan berätta för chefen, som ju behöver få reda på det. Han, hans chef och företagshälsan kommer också få en påminnelse om när det är dags för att förnya tjänstbarhetsintyget och då är det också inplanerat ett trepartssamtal med honom, chefen och företagshälsan.