arbetsledare

Nattarbete

Arbetsledare

Du är arbetsledare för en arbetsgrupp inom äldrevården. Ni har fått medel för att driva ett arbetsmiljöprojekt och som del i det har alla medarbetare fått gå på en hälsoundersökning till en företagssköterska. Inför besöket fick alla fylla i en enkät om sin hälsa och sitt arbete och du har precis fått en grupprapport redovisad för dig. Där framkom att rätt många i arbetsgruppen lider av bristande återhämtning och stressrelaterad ohälsa. Du fick från företagshälsan beskrivet för dig att efter att föreskriften om Medicinska kontroller i arbetslivet gjordes om 2019 är det faktiskt en rätt stor del av personalgruppen som omfattas av medicinska kontroller vid nattarbete. Det betyder att de ska träffa en läkare, som utifrån var och ens hälsotillstånd ska bedöma huruvida det finns problem för den enskilda medarbetaren att arbete natt.

När du läser på lite om vilka hälsotillstånd som kan försämras och vara olämpliga att ha när man arbetar natt misstänker du att det nog är åtminstone ett par i arbetsgruppen som av medicinska skäl kommer avrådas från att fortsätta arbeta nattetid. När du sedan också läser föreskriften om Anpassningar förstår du att det nog kan vara läge att redan nu försöka hitta alternativa arbetsuppgifter och göra upp en plan för hur man kan hjälpa medarbetare vidare, när de inte längre kan arbeta natt. Med hjälp av HR-avdelningen tar du fram en handlingsplan att följa. För att öka förståelsen för riskerna med nattarbete i arbetsgruppen och för att de ska förstå varför du som arbetsgivare behöver agera på det, ber du företagshälsan att komma och föreläsa i ämnet på en arbetsplatsträff. Du lägger också in en punkt i det årliga medarbetarsamtalet som handlar om nattarbete specifikt, för att lyfta frågan på ett naturligt sätt. Du känner dig nu rätt väl förberedd inför att de medicinska kontrollerna ska dra igång.