medicinska kontroller

Inspiration och perspektiv till medicinska kontroller

”Äntligen kan medicinska kontroller utföras på ett modernt, okomplicerat och korrekt sätt. Tidigare har man inom företagshälsan löst en liten del här och en liten del där, men man har aldrig lyckats lösa varje knut så att det blir ett smidigt och digitalt flöde hela vägen – från beställning till digitalt tjänstbarhetsintyg och skriftlig återkoppling till såväl individ som chef. Men nu är det möjligt!” Sofia Paulsson, medicinskt ansvarig på HPI

Skydda medarbetarna från ohälsa, skada eller sjukdom.