Forskning / 28 april 2020 / 4 min läsning

Mycket stillasittande på fritiden har samband med mer oro, ångest och nedstämdhet

I studien visade vi att ju mer man satt stilla på fritiden, desto mer upplevde man oro, nedstämdhet eller ångest.

För de som nästan alltid är stillasittande på fritiden är sannolikheten nästan fyra gånger så stor att mer frekvent uppleva oro, nedstämdhet eller ångest, jämfört med de som nästan aldrig är stillasittande.

Tabellen visar samband mellan stillasittande på fritiden och ofta eller mycket ofta upplevelse av oro, nedstämdhet eller ångest.

Stillasittande Oddskvot
Nästan aldrig 1
25 % av tiden 0,89
50 % av tiden 1,44
75 % av tiden 2,95
Nästan alltid 3,85

Sambandet gäller efter justering för kön, ålder, utbildning, rökning, intag av värktabletter, BMI och träning.

arbetet var sambandet mellan stillasittande och upplevelsen av oro, nedstämdhet eller ångest inte lika stort. För de som nästan alltid var stillasittande var sannolikheten att mer frekvent uppleva oro, nedstämdhet eller ångest knappt 1,5 gånger större jämfört med de som nästan aldrig var stillasittande.

Mats Hallgren
”Kanske kan skillnaden bero på att stillasittande på arbetet för många innebär mer uppmärksamhet, fokus och koncentration mm, jämfört med stillasittande på fritiden, som kan vara motsatsen. Mental passivitet kan öka risken för depression.” Mats Hallgren, KI

Studien är genomförd på 23 644 personer (57 % män, 43 % kvinnor), som deltagit i HPI Hälsoprofil under 2017.

– Andra studier har visat att mycket stillasittande har samband med ökad dödlighet och sjuklighet. Nu visar vi också att stillasittande har samband med större omfattning av upplevd oro, nedstämdhet eller ångest, säger Mats Hallgren på KI.

– I en kommande artikel belyser vi om brytande av stillasittande kan minska sambandet mellan stillasittande och större omfattning av upplevd oro, nedstämdhet eller ångest, säger Gunnar Andersson, HPI.

Läs artikeln om hur brytande av stillasittande på fritiden har samband med mindre oro, ångest eller nedstämdhet.

Ladda ner en sammanfattning av forskningsartikeln

Hallgren M, Nguyen TTD, Owen N, Vancampfort D, Dunstan DW, Wallin P, Andersson G, Ekblom-Bak E. Associations of sedentary behavior in leisure and occupational contexts with symptoms of depression and anxiety. Preventive Medicine, 2020.