Forskning / 20 maj 2020 / 4 min läsning

Brytande av stillasittande på fritiden har samband med mindre oro, ångest eller nedstämdhet

I vår nya studie ser vi att för de som ofta bryter stillasittandet på fritiden minskar sannolikheten att mer frekvent uppleva oro, nedstämdhet eller ångest med nästan 50 %. Detta jämfört med de som sällan eller nästan aldrig bryter stillasittandet. Se tabell.

Brytande av stillasittande Oddskvot
Sällan eller nästan aldrig 1
Då och då 0,72
Ofta 0,59
Mycket ofta 0,52

Sambandet gäller efter justering för kön, ålder, rökning, BMI, intag av värktabletter och träning.

– Återigen visar det sig att “lite” fysisk aktivitet, jämfört med ingen alls, har samband med bättre hälsa. Att avbryta stillasittande kan alltså vara ett viktigt första steg för att må bättre, säger Peter Wallin, vd på Health Profile Institute.

Liksom i vår tidigare studie ser vi ett starkt samband mellan mycket stillasittande på fritiden och större omfattning av flera psykiska besvär. För de som nästan alltid är stillasittande på fritiden är sannolikheten mer än tre gånger så stor att mer frekvent uppleva oro, nedstämdhet eller ångest, jämfört med dem som nästan aldrig är stillasittande.

Mats Hallgren
”Vi har tidigare visat att mer stillasittande på fritiden har samband med större omfattning av upplevd oro, nedstämdhet eller ångest. Nu visar vi också att ofta bryta stillasittande var 30:e minut kan minska detta samband.” Mats Hallgren på KI

Studien är genomförd på 40 550 personer (60 % män och 40 % kvinnor), som deltagit i HPI Hälsoprofil under 2017–2019.

Här kan du läsa den tidigare artikeln, om hur mycket stillasittande på fritiden har samband med mer oro, ångest och nedstämdhet.

Läs hela forskningsartikeln

Mats Hallgren, Thi-Thuy-Dung Nguyen, Neville Owen, Davy Vancampfort, Lee Smith, David Dunstan, Gunnar Andersson, Peter Wallin, Elin Ekblom-Bak. Associations of interruptions to leisure-time sedentary behaviour with symptoms of depression and anxiety. Translational Psychiatry, 2020