Nyhet / 14 juni 2021 / 3 min läsning

Nu lanserar vi introduktionsutbildning för branschen i arbetsmiljöarbete och hälsa

Den 2 september är det premiär för vår nya Introduktionsutbildning i arbetsmiljöarbete och hälsa för personal inom företagshälsa och liknande verksamhet. Claes Björkman är utbildningschef på HPI och ansvarig för utbildningen, här berättar han om tankarna bakom utbildningen.

Varför en introduktionsutbildning för branschen?

– Inom en företagshälsa är de flesta medicinskt utbildade och mycket kunniga inom vård och rehabilitering. Det arbetet skiljer sig åt från de förebyggande och hälsofrämjande sätten som också styrs av arbetsmiljölagen, ett arbete som ofta handlar om samverkan och där företagshälsan spelar en viktig roll. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för arbetsmiljön men det har även arbetstagaren, ett ansvar att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet. Därför är det viktigt att ha kunskap att möta både organisation, grupp och individ. Det finns mycket bra metodik som man inom företagshälsan kan använda för att stötta de här processerna. Det kommer vi att introducera och ge tillgång till på den här introduktionsutbildningen.

Vad är unikt med utbildningen?

– För att bli en bra partner inom arbetsmiljö och hälsa så behöver kunderna få hjälp med det de verkligen behöver. En utmaning för branschen är ofta att kunna visa att det förebyggande arbetet sparar pengar. Att kunna visa de långsiktiga effekterna av ett förebyggande arbete – speciellt när det inte är lagkrav.

Som representant för en företagshälsa behöver man vara väl bevandrad i metodiken och även bra på att lyssna efter kundens verkliga behov och förklara nyttan med ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du behöver skapa en god relation för att kunna hjälpa kunden att få upp ögonen för inte bara det som ska åtgärdas, utan även det som fungerar väl – att inte bara reagera utan också agera för fortsätt framgång. Det här är viktiga delar i vår introduktionsdag.

Vilka vänder sig introduktionsutbildningen till?

– Alla som jobbar inom företagshälsa! Det är en bra grund att stå på oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör. Att vi mixar yrkesgrupper ger en extra styrka – det är ett teamarbete att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. När alla vet och vill samma sak – då blir det effekt.

Läs mer om Introduktionsutbildning i arbetsmiljöarbete och hälsa för personal inom företagshälsa och liknande verksamhet.