utbildningar

Introduktionsutbildning i arbetsmiljöarbete och hälsa

För personal inom företagshälsa och liknande verksamhet

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsan ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är ny inom arbetsmiljöområdet och ska arbeta inom företagshälsa eller annan aktör inom arbetsmiljö. Utbildningen är lämplig såväl för operativ personal, som för dig som ska arbeta som chef på såväl ledningsgrupps- som linjenivå.

Mål med utbildningen

 • Ha en god överblick över de förutsättningar och förväntningar som ställs på en expertfunktion inom arbetsmiljö.
 • Ha en grundläggande kunskap om gällande regler för arbetsmiljö i arbetslivet, med särskilt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och var man hittar information och kunskapsuppdatering.
 • Ha en grundläggande kunskap om de olika rollerna man kan ha inom den interna organisationen, om teamarbete och om olika metodiker för kartläggning av frisk- och riskfaktorer.
 • Ha en grundläggande kunskap om olika roller i samverkan hos kunden och dess påverkan på arbetsmiljöarbetet och hur goda samarbetsformer kan byggas upp.
 • Ha grundläggande kunskap om de utmaningar som man kan möta i arbetet med kund och hur man kan hantera dessa.
 • Ha grundläggande kunskap om hur man skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö utifrån fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer.
 • Ha grundläggande förståelse för vikten av att arbeta enligt evidensbaserade metoder och framtagna riktlinjer för branschen.

Nytta för deltagaren och organisationen

 • Att deltagaren i sitt dagliga arbete med frisk- och riskbedömningar följer de lagar, regelverk och riktlinjer som finns på området samt använder sig av evidensbaserade metoder.
 • Att deltagaren kan identifiera och hantera sitt uppdrag som expert inom arbetsmiljöområdet och vad som skiljer det från uppdraget i exempelvis inom vårdgivande organisationer.
 • Att deltagaren har kännedom om förutsättningarna och kraven också för övriga yrkesroller inom området.
 • Att deltagaren har kännedom om begreppet MTO och hur det kan användas i det dagliga stödet till kunden.
 • Att deltagaren känner sig tryggare i hur man kan bidra till en positiv påverkan av hälsa, säkerhet och produktivitet.
 • Att deltagarna inspireras och får kunskap genom ett antal verklighetsbaserade case som skapat bestående värden hos kunder.

Pris: 4 500 kr + moms

Kommande utbildningstillfällen

UTBILDNINGEN GENOMFÖRS DIGITALT

7 feb

21 mar

23 maj

 

Du kan även anmäla en grupp för en företagsintern utbildning.

presentationer

Utbildningsbeskrivning

Utbildningen ges som öppen alternativt kundspecifik utbildning. Utbildningen utförs som klassrumsutbildning alternativt som webbutbildning med samma innehåll och förutsättningar.

Utbildarna blandar faktaföreläsning med storytelling, med interaktion där deltagaren aktivt deltar, med praktiska exempel från verkligheten baserade på arbetsmiljöhändelser som normalt uppstår i alla typer av organisationer.

Omfattning

1 dag – 8 lektionstimmar
Deltagarna kommer att erhålla litteraturhänvisningar och dokument som förstudier till utbildningen. Utbildningsbevis erhålls efter fullföljd utbildning.

Antal deltagare

Maximalt 16 deltagare. Deltagarantalet utgår från att det skall finnas möjlighet till interaktion och möjligheter för alla deltagare att utveckla sina kunskaper.

litteratur

Innehåll

 • Arbetsmiljöhistoria och företagshälsans uppdrag
 • Främjande, förebyggande och reaktivt hälsoarbete
 • Styrande lagar och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Begreppsområdet Människa, teknik, organisation
 • Kunden och kundens insikter och behov
 • ”Expertrollen”
 • Hälsa ur ett arbetsmiljöperspektiv, forskning
 • Kunskap om samband mellan individ – grupp – organisation. Vem är målet? Individen, gruppen, organisationen?
 • Teamarbete för främjande och förebyggande stöd till kunden
 • Ett framgångsrikt koncept för företagshälsor
 • Evidensbaserade metoder och riktlinjer för företagshälsan
Sofia Paulsson

Utförs av

 • Sofia Paulsson, Företagsläkare, specialist i arbets- och miljömedicin. Medicinsk chef på HPI. Mångårig erfarenhet av metod-/tjänsteutveckling inom företagshälsan. Tidigare chefsläkare på Avonova och företagsläkare på Stora Enso.
 • Claes Björkman, Senior arbetsmiljöspecialist med mångårig erfarenhet av ledarskap och arbetsmiljöutveckling inom företagshälsa, spetsutbildningar i arbetsmiljö och som konsult för organisationer av alla storlekar.