Engagemang och hjärta

Som medarbetare på Health Profile Institute blir du en del av en familj. Hos oss är alla lika viktiga, vi värderar din kunskap och dina tankar. Som anställd får ta del av våra generösa förmåner och arbetar med stor frihet under eget ansvar.
På Health Profile Institute är vi måna om kvalitet i alla led, vi utvecklar och förbättrar ständigt våra tjänster för att bemöta våra kunders behov. Vi är stolta över att ligga i framkant inom hälsoutveckling och ser det som en ynnest att göra samhällsnytta genom att bidra med vår kunskap om det svenska arbetslivet i forskningssammanhang. Vår mission är att fler människor ska få ett hållbart arbetsliv och öka kunskap om hälsa och livsstilsval.

Vill du bli en del av Health Profile Institute?
Just nu har vi inga lediga tjänster