Forskning / 30 april 2020 / 3 min läsning

Andelen svenskar med övervikt och fetma har ökat markant de senaste drygt 20 åren

Vår nya studie från HPI-gruppen på GIH visar att andelen med övervikt har ökat med 23 %, andelen med fetma har ökat med 87 % och andelen med svår fetma har ökat med hela 160 % under åren 1995-2017.

Andelen med övervikt (BMI ≥25 kg/m2) är nu 53,9 %, med fetma (BMI ≥30 kg/m2) 17,0 % och med svår fetma (BMI ≥35 kg/m2) 4,2 %.

Studien omfattade närmare 450 000 personer i den arbetsföra befolkningen, som deltagit i HPI Hälsoprofil.

Det fanns signifikanta samband mellan mer fetma och manligt kön, högre ålder, lägre utbildning och boende på landsbygden.

Erik Hemmingsson, foto
”Det finns inga tydliga tecken på att ökningen av övervikt eller fetma har stannat av. Tvärtom ser vi uppåtgående trender i hela den vuxna befolkningen, även om individer med en lägre utbildningsnivå är speciellt drabbade. Detta i kombination med svenskarnas allt lägre kondition* gör att allt fler riskerar allvarligare sjukdomar och en förkortad livslängd.” Erik Hemmingsson, docent och en av de ansvariga forskarna vid GIH

– Detta är ytterligare ett tecken på att folkhälsan är på väg åt fel håll, och att hälsoklyftorna i Sverige växer, säger Peter Wallin, vd på Health Profile Institute.

Ökad fetma hos svenskar

* En tidigare studie från HPI-gruppen på GIH visar att nära hälften av Sveriges befolkning numera har en hälsofarligt låg kondition.

Läs hela forskningsartikeln

Erik Hemmingsson (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Lena V Kallings (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Jonas Söderling (KI), Victoria Blom (GIH) , Björn Ekblom (GIH), Elin Ekblom-Bak (GIH). Prevalence and time trends of overweight, obesity and severe obesity in 447,925 Swedish adults, 1995–2017. Scandinavian Journal of Public Health, April 2020.