Nyhet / 30 april 2024 / 5 min läsning

HPI stärker Kopparhälsans kunderbjudande

För Kopparhälsan har det sedan starten varit viktigt att hitta effektiva arbetssätt som minskar medarbetarnas administration och skapar mervärde för kunderna. Genom att arbeta med exempelvis SAM-testet, Hälsoundersökning i arbetslivet och medicinska kontroller i Plustoo har de etablerat ett smidigt flöde med digitala och kvalitetssäkrade verktyg.

”Vi gillar flexibiliteten i Plustoo. Där finns allt på ett ställe, vilket underlättar för våra medarbetare och skapar förutsättningar för en smidig leverans till våra kunder. I uppstarten av vår verksamhet fick vi ett jättebra stöd från HPI och kunde snabbt börja använda tjänsterna.” Sebastian Ericsson, delägare Kopparhälsan.

Kopparhälsan i Västerås drivs av bröderna Sebastian och Kristoffer. Med stort engagemang och med mottot att ”allting går” arbetar de proaktivt för att stötta arbetsgivare och organisationer att skapa en hälsosam arbetsmiljö som främjar produktivitet, minskar sjukfrånvaro och ökar medarbetarnas välmående. De erbjuder en rad olika tjänster inom företagshälsovård, arbetsmiljö och hälsa.

Målsättningen har sedan starten 2021 varit att erbjuda samma utbud och kvalitet som de större aktörerna på marknaden, men med en personlig touch. Det var viktigt att hitta arbetssätt som fungerade för Kopparhälsans medarbetare – företagssköterskan, företagsläkaren, fysioterapeuten och arbetsmiljöingenjören. Utöver det stod det klart att valet av verktyg även skulle göras med utgångspunkt i kunderna och deras behov. En viktig grundpelare för verksamheten har sedan starten varit att uppmuntra till kontinuitet och regelbundenhet. För att arbetsgivarna ska förstå värdet av att genomföra hälsoundersökningar på regelbunden basis krävs en transparens och tydlighet kring betydelsen av att följa upp medarbetarnas hälsa. I detta har det varit centralt att kunna luta sig mot rätt typ av verktyg, som stöttar och underlättar den modellen.

”Oavsett tjänst i Plustoo presenterar vi grupprapporten tillsammans med arbetsgivaren där vi går igenom resultatet och låter kunden reflektera. Vi hade aldrig kunnat ta fram denna data själva, det ger oss mer tid till själva besöket. Vi gillar också att allt är digitalt så att vi slipper onödig hantering av papper och administration.” Sebastian Ericsson, delägare Kopparhälsan.

Grupprapporter med relevant data har varit avgörande för arbetet med att stötta kunderna. Att arbeta digitalt via SAM-testet, Hälsoundersökning i arbetslivet och medicinska kontroller i plattformen Plustoo ger snabb överblick över resultat för analys och åtgärdsförslag. Allt anpassat efter kundens profil och verksamhet.

Sebastian berättar att arbetsmiljöingenjören var överraskad över att SAM-testet kunde ta fram så mycket data och täcka in alla delar så specifikt anpassade efter kundens verksamhet. När de pilotade SAM-testet med kund så genererades en lång åtgärdslista och då kunde arbetsmiljöingenjören direkt börja arbeta med att stötta kunden i arbetet framåt och slapp det tidskrävande arbetet med att ta fram data.