Forskning, Nyhet / 12 augusti 2022 / 3 min läsning

Artikel i Läkartidningen om vår världsunika hälsodata

Anledningarna till vår världsunika hälsodata med nästan 1 miljon Hälsoprofiler och Konditionstest är:

– Standardiserad metod med noga utvalda och, ur ett hälsoperspektiv, relevanta frågor och mätningar/tester.
– Kontinuitet i utveckling.
– Insamling av data genom programvaror för genomförande av Hälsoprofiler och lagring av data sedan slutet av 1980-talet.
– Stor databas då de allra flesta företagshälsor och andra hälso- och arbetsmiljöaktörer har genomfört Hälsoprofiler i flera decennier.

För att skapa samhällsnytta och generera kunskap kring levnadsvanor, hälsoupplevelser och övriga data i svenskt arbetsliv bildade vi 2017 HPI-gruppen på Gymnastik- och idrottshögskolan bestående av bl a forskare inom fysiologi, medicin, epidemiologi, psykologi och pedagogik.

Vi har hittills publicerat över 20 artiklar som har beskrivit trender i levnadsvanor och hälsa, analyser av samband mellan levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom samt påverkan av Covid-19 på levnadsvanor. En del forskning bedrivs också i samverkan med andra forskare från bl a Karolinska Institutet, Umeå universitet och Göteborgs universitet.

Gunnar Andersson
”Det känns fantastiskt att en gång i tiden ha varit med och utvecklat och skapat Hälsoprofilen, som hittills har använts av så många, i så stor omfattning och under så många år! Tack vare att vi tidigt insåg betydelsen av att skapa en databas, finns nu unika HPI hälsodata, som forskare använder för att ta fram många värdefulla och uppmärksammade resultat.” Gunnar Andersson, Med dr, HPI Health Profile Institute

Insamling av relevanta hälsodata under lång tid ger stora möjligheter till analyser av trender och samband mellan olika exponeringar för riskfaktorer och olika hälsoutfall. Ett ur internationellt perspektiv unikt stort material är databasen med Hälsoprofiler (HPB), en metod som har utvecklats sedan 1970-talet och har resulterat i två doktorsavhandlingar i socialmedicin.

I artikeln, skriven av professor Björn Ekblom och HPI:s Gunnars Andersson, finns många forskningsresultat sammanfattade.

Läkartidningen. 2022;119:21234, 10 augusti 2022.