hpi

Skapa enkätlänk

Arbeta med enkätlänk i Plustoo

Med enkätlänk besvarar deltagaren frågorna i förväg och lämnar sitt samtycke. Använder du deltagarlista med personnummer får varje deltagare rätt organisationstillhörighet redan när hen besvarar enkäten, vilket underlättar mycket vid framtagande av grupprapporten till kunden.

Deltagaren får även chans att i lugn och ro reflektera över frågorna och sina svar, och samtalet underlättas då deltagarens svar redan finns i Plustoo.

Vi rekommenderar att ni anpassar enkätlänken efter er specifika kund och taggar en Topporganisation. Använd gärna en deltagarlista så ofta det är möjligt.
Skapa och aktivera enkätlänken på www.plustoo.com.

Gå direkt till:  » Mallar för e-post, texter och deltagarlista.

Gå igenom nedan steg innan du skapar din enkätlänk

 1. Vilken tjänst vill er kund använda?
  Ni väljer
  – Hälsoprofil
  – Hälsoscreening
  – Hälsoundersökning i arbetslivet
  – Arbetsplatsprofil
  – Funktionsanalys
  – Medicinska kontroller i arbetslivet
  – Nyanställningsundersökning
  – Hälsoprofil med Arbetsplatsprofil
  – Hälsoscreening med Arbetsplatsprofil
  – OSA-kartläggning
  I Hälsoundersökning i arbetslivet väljer du själva vilka frågor och kontroller som ingår, se mer i Guider & Support: Välj innehåll –  Hälsoundersökning i arbetslivet.
 2. Hur vill er kund att grupprapporten ska presenteras?
  Vill din kund se resultat per avdelning/närmaste chef/ort mm? Enklast använder du då deltagarlista med personnummer, där din kund på förhand anger vilken underorganisation respektive deltagare tillhör. När deltagaren sedan besvarar sin enkät får hen automatiskt rätt organisationstillhörighet, och allt är förberett inför grupprapporten. Deltagarlista används med fördel även om kunden endast vill se statistik på hela gruppen. Med deltagarlista kan du i realtid följa antal svar, och tidigt upptäcka avdelningar med lägre svarsfrekvens. För att du ska få korrekta uppgifter från din kund använder du vår mall för deltagarlista.
 3. Hur ska deltagarna få enkätlänken?
  Använder du deltagarlista kan vi skicka ut enkätlänken i ett mejl från oss. Då ingår 2 påminnelser till de som ännu inte besvarat enkäten. Du kan självklart även ge enkätlänken till deltagarna på egen hand. Använd våra textmallar.
 4. Vilken information ska deltagarna få innan och efter de besvarar enkäten?
  Hur bokar deltagarna tid för besök? Ska de vara fastande inför blodprovstagningen? Vill kunden påminna medarbetarna att använda sitt friskvårdsbidrag? Använd våra textmallar. Tänk på att ge samma information på alla språk du väljer att enkäten ska kunna besvaras på.
 5. Välj slutdatum, språk, inloggningssätt och eventuellt projekt
  Slutligen bestämmer du slutdatum, vilka språk enkäten ska kunna besvaras på, hur deltagaren ska logga in och om du förutom Organisation även vill använda Projekt för att underlätta framtagande av grupprapporten.
 6. Skapa och aktivera enkätlänk på www.plustoo.com
  Se gärna mer i nedan film eller i guiden Enkätlänkar i plustoo.com
  – Vid skapande och aktivering av enkätlänk godkänner du de allmänna villkoren för enkätlänkar.
  – Kostnadsfritt att skapa enkätlänkar, eventuell debitering enligt prislista.
  – Vid e-postutskick från oss, be kundens IT säkerställa att de godkänner enkat@todaytoo.se samt @em.todaytoo.se.
  – Om deltagarna besvarar enkäten från en gemensam dator eller surfplatta, tänk på att stänga av autofill och autocomplete i webbläsaren.

  Enkät besvaras i den senaste versionen av Chrome, Safari eller Edge. Använder deltagaren en äldre version av webbläsare kan det innebära att enkäten inte går att besvara.

Inspelning webbinarium Skapa och aktivera enkätlänk

Mallar för E-post, Intro, Samtycke, Meddelande samt Deltagarlista

enkät

Använd enkätlänk

Vi rekommenderar att du skapar en enkätlänk till varje nytt hälso-/arbetsmiljöprojekt och använder deltagarlista så varje deltagares test kopplas till rätt organisation/underorganisation. Att testen tillhör rätt organisation/underorganisation sparar mycket tid för dig vid arbetet med grupprapporter.

Har du taggat enkätlänken med Topporganisation och deltagarlista får du dessutom en status-sida med information om antalet svar och svarsfrekvens för respektive organisation/underorganisation.

Du kan välja e-postutskick från HPI och då ingår två påminnelser för ökad svarsfrekvens. Du väljer svarsperiod, inloggningssätt och språk för enkäten och kan kan även anpassa informationstexterna.

Det är även möjligt att inte tagga en enkätlänk till en specifik Topporganisation, utan istället låta varje användare tagga respektive deltagares test till en Topporganisation manuellt i efterhand i samband med deltagarens besök. Vid detta val väljs automatiskt _EJ VALD ORGANISATION, och det går inte att tagga enkätlänken med varken deltagarlista, underorganisation, arbetsgivarkonto eller projekt. Funktionen är användbar om ni t ex vill skapa en “väntrumsenkät” som deltagare som missat att fylla i sin egen enkätlänk kan fylla i innan de går in för sitt besök.

Enkätlänk erbjuds både med och utan deltagarlista och både som screening då deltagaren endast besvarar enkäten och då ni träffar deltagarna i ett efterföljande besök.