Forskning

Litteratur och publikationer

Här hittar du alla publikationer och forskningsstudier som vi har författat och varit delaktiga i sedan starten 1976.

Publicerade forskningsartiklar med resultat från HPI hälsodata 2018-2021 – sammanfattningar

Här presenteras forskningsresultaten från HPI Hälsodata publicerade i hittills 20 forskningsartiklar i internationella tidskrifter, de flesta från HPI-gruppen på GIH.

Ladda ner

2021

Combinations of BMI and cardiorespiratory fitness categories: trends between 1995 and 2020 and associations with CVD incidence and mortality and all-cause mortality in 471 216 adults

Erik Hemmingsson (GIH), Daniel Väisänen (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH)
European Journal of Preventive Cardiology, 2021.

Ladda ner

Change in cardiorespiratory fitness on self-rated health: prospective cohort study in 98 718 Swedish adults

Tobias Holmlund (GIH) , Victoria Blom (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Björn Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH)
Scandinavian Journal of Public Health, 2021.

Ladda ner

Cardiorespiratory fitness and lifestyle on severe COVID-19 risk in 279,455 adults: a case control study

Elin Ekblom‑Bak (GIH), Daniel Väisänen (GIH), Björn Ekblom (GIH), Victoria Blom (GIH), Lena V. Kallings (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (GIH), Jane Salier Eriksson (GIH), Tobias Holmlund (GIH), Magnus Lindwall (GIH), Andreas Stenling (UU) Amanda Lönn (GIH).
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2021.

Ladda ner

Cardiorespiratory Fitness in Occupational Groups—Trends over 20 Years and Future Forecasts

Daniel Väisänen (GIH), Lena. V. Kallings (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Erik Hemmingsson (GIH), Elin Ekblom-Bak (GIH).
International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021.

Ladda ner

Workplace sitting is associated with selfreported general health and back/neck pain: a cross-sectional analysis in 44,978 employees

Lena V. Kallings (GIH), Victoria Blom (GIH), Björn Ekblom (GIH), Tobias Holmlund (GIH), Jane Salier Eriksson (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak GIH). BMC Public Health, 2021

Ladda ner

Lifestyle Habits and Mental Health in Light of the Two COVID-19 Pandemic Waves in Sweden, 2020

Victoria Blom (GIH), Amanda Lönn (GIH), Björn Ekblom (GIH), Lena V. Kallings (GIH), Daniel Väisänen (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Andreas Stenling (Umeå Universitet), Örjan Ekblom (GIH), Magnus Lindwall (GIH), Jane Salier Eriksson (GIH), Tobias Holmlund (GIH), Elin Ekblom-Bak (GIH). International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021.

Ladda ner

Physical Activity, Sedentary Behavior, and Cardiorespiratory Fitness in Hazardous and Non-Hazardous Alcohol Consumers

Mats Hallgren (KI), Davy Vancampfort (Dep of Rehab Sci, Univ of Leuven, Belgium), Thi-Thuy-Dung Nguyen (KI), Elin Ekblom-Bak (GIH), Peter Wallin (HPI), Gunnar Andersson (HPI), Andreas Lundin (KI). American Journal of Health Promotion, Januari 2021.

Ladda ner

Scaling VO2 max to body size differences to evaluate associations to CVD incidence and all-cause mortality risk

Jane Salier Eriksson (GIH), Björn Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH). BMJ Open Sport & Exercise Medicine, Januari 2021.

Ladda ner

2020

Lifestyle-associated health risk indicators across a wide range of occupational groups: a cross-sectional analysis in 72,855 workers

Daniel Väisänen (GIH), Lena V. Kallings (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH). BMC Public Health, november 2020.

Ladda ner

Association between change in cardiorespiratory fitness and incident hypertension in Swedish adults.

Tobias Holmlund (GIH), Björn Ekblom (GIH), Mats Börjesson (GU), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH). European Journal of Preventive Cardiology, augusti 2020.

Ladda ner

Associations of exercise frequency and cardiorespiratory fitness with symptoms of depression and anxiety – a cross-sectional study of 36,595 adults.

Mats Hallgren (KI), Aaron Kandola (University College London), Brendon Stubbs (Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London), Thi-Thuy-Dung Nguyen (KI), Peter Wallin (HPI), Gunnar Andersson (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH). Mental Health and Physical Activity, augusti 2020.

Ladda ner

Latent profile analysis patterns of exercise, sitting and fitness in adults – Associations with metabolic risk factors, perceived health, and perceived symptoms.

Elin Ekblom-Bak (GIH), Andreas Stenling (GIH), Jane Salier Eriksson (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Lena V. Kallings (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Örjan Ekblom (GIH), Björn Ekblom (GIH), Magnus Lindwall (GIH). PlosOne, maj 2020.

Ladda ner

Associations of interruptions to leisure-time sedentary behaviour with symptoms of depression and anxiety.

Mats Hallgren (KI), Thi-Thuy-Dung Nguyen (KI), Neville Owen (Baker Heart and Diab Inst, Melbourne, Australia), Davy Vancampfort (Dep of Rehab Sci, Univ of Leuven, Belgium), Lee Smith (Anglia Ruskin University, Cambridge, UK), David W Dunstan (Baker Heart and Diab Inst, Melbourne, Australia), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Elin Ekblom-Bak (GIH). Translational Psychiatry, April 2020.

Ladda ner

Prevalence and time trends of overweight, obesity and severe obesity in 447,925 Swedish adults, 1995–2017.

Erik Hemmingsson (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Lena V Kallings (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Jonas Söderling (KI), Victoria Blom (GIH), Björn Ekblom (GIH), Elin Ekblom-Bak (GIH). Scandinavian Journal of Public Health, April 2020.

Ladda ner

Associations of sedentary behavior in leisure and occupational contexts with symptoms of depression and anxiety.

Mats Hallgren (KI), Thi-Thuy-Dung Nguyen (KI), Neville Owen (Baker Heart and Diab Inst, Melbourne, Australia), Davy Vancampfort (Dep of Rehab Sci, Univ of Leuven, Belgium), David W Dunstan Baker Heart and Diab Inst, Melbourne, Australia), Peter Wallin (HPI), Gunnar Andersson (HPI), Elin Ekblom Bak (GIH). Preventive Medicine, mars 2020.

Ladda ner

Self-Reported General Health, Overall and Work-Related Stress, Loneliness, and Sleeping Problems in 335,625 Swedish Adults from 2000 to 2016

Victoria Blom (GIH), Lena V. Kallings (GIH), Björn Ekblom (GIH), Peter Wallin (HPI), Gunnar Andersson (HPI), Erik Hemmingsson (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Jonas Söderling (KI) and Elin Ekblom Bak (GIH).
International Journal of Environmental Research and Public Health, januari 2020.

Ladda neR

2019

Active commuting in Swedish workers between 1998 and 2015 – trends, characteristics and cardiovascular disease risk.

Jane Salier Eriksson (GIH), Björn Ekblom (GIH), Lena V Kallings (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Örjan Ekblom (GIH), Elin Ekblom-Bak (GIH).
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, oktober 2019.

LADDA NER

Sex- and age-specific associations between cardiorespiratory fitness, CVD morbidity and all-cause mortality in 266.109 adults.

Elin Ekblom-Bak (GIH), Björn Ekblom (GIH), Jonas Söderling (KI), Mats Börjesson (GIH), Victoria Blom (GIH), Lena V Kallings (GIH), Erik Hemmingsson (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Örjan Ekblom (GIH).
Preventive Medicine, september 2019.

LADDA NER

2018

Physical Education and Leisure-Time Physical Activity in Youth Are Both Important for Adulthood Activity, Physical Performance, and Health.

Elin Ekblom-Bak (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), och Björn Ekblom (GIH),
Journal of Physical Activity and Health, maj 2018.

LADDA NER

Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017.

Elin Ekblom-Bak (GIH), Örjan Ekblom (GIH), Gunnar Andersson (HPI), Peter Wallin (HPI), Jonas Söderling (KI), Erik Hemmingsson (GIH) och Björn Ekblom (GIH).
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, oktober 2018.

LADDA NER

2017

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi – för individ, organisation och samhälle. En nyutgåva som e-bok.

Andersson G, Johrén A. HPI Health Profile Institute, 2017.

Du kan behöva installera ett program för att läsa boken på din dator. Här kan du ladda ner Adobe Digital Editions.

LADDA NER E-BOK

Handbok för hälsoinspiratörer. Uppdaterad version.

Andersson G, Ljusenius T. SISU Idrottsböcker, 2017.

2015

100 000 Hälsoprofilbedömningar – en studie av HPI Databas.

Ljusenius B. Masteruppsats i programmet i idrottsvetenskap på GIH, Stockholm. Handledare Andersson G, 2015.

LADDA NER

2014

NYA konditionstest på cykel – Testledarutbildning.

Andersson G. SISU Idrottsböcker 2014, 2012, 2011.

Lifestyle changes with help from Health Profile Assessment in combination with support in individual interventions for persons with acquired brain injury – A pilot study.

Lilliecreutz Huitema E, Andersson G, Samuelsson K. European Journal of Physiotherapy, 16:3, 151-158, 2014.

LÄS SAMMANFATTNING

2012

Livsstilsförändringar genom användande av Hälsoprofilbedömning i kombination med stöd i individuella åtgärder hos personer med förvärvad hjärnskada.

Lilliecreutz Huitema E. Magisteruppsats i sjukgymnastik. Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet, 2012. Handledare Samuelsson K, Andersson G.

LADDA NER

Handbok för hälsoinspiratörer.

Andersson G, Ljusenius T. SISU Idrottsböcker, 2012.

Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi – för individ, organisation och samhälle.

Andersson G, Johrén A. HPI Health Profile Institute, 2012.

2010

Konditionstest på cykel – ett annat sätt att beräkna maximal syreupptagningsförmåga vid problematiska testresultat samt andra nyheter.

Andersson G. SISU Idrottsböcker 2010.

2007

Vikten av fysisk aktivitet – En studie om effekten av fysisk aktivitet på upplevd hälsa, stress, BMI och kondition.

Ruthberg A. D-uppsats, Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Idrott. 2007.

Ladda ner

2006

Konditionstest på cykel – Testledarutbildning.

Andersson G, Forsberg A, Malmgren S. SISU Idrottsböcker 2006, 2005.

Intäktsmässiga effekter vid ökad hälsa enligt Hälsoprofilbedömning.

Riquelme P. Magisteruppsats i företagsekonomi vid Mälardalens högskola 2006. Handledare Sjöblom A, Hansson B.

Ladda ner

2005

Hälsosamtal i skolan – Resultat och erfarenheter från ett hälsoprojekt i Säters Kommun 2001-2005

Rapport från ett gemensamt hälsoprojekt. Dahlin J, Vidner T, Andersson G.

Ladda ner

2004

Effektiv friskvård, lönsammare företag.

Andersson G, Johrén A, Malmgren S. Prevent, 2004.

När de egna vingarna bär – Resultat från fem motivationshöjande program för långtidssjukskrivna 1999-2004.

Andersson G, Bergman S

Ladda ner

2003

Långtidssjukskrivning förutsägbart? En studie om skillnader i hälsoprofil mellan långtidssjukskrivna och icke långtidssjukskrivna.

Riquelme P. Examensarbete (10 p) vid Hälsopedagogutbildningen på GIH i Stockholm, 2003. Handledare Kraepelin-Strid E, Andersson G, Lundström S.

Ladda ner

2001

Hälsofrämjande som affärsstrategi – fakta och argument.

Redaktör Suzanne Rosendahl. Prevent 2001. Gunnar engagerades i Folkhälsoinstitutets regeringsuppdrag ”Sätt Sverige i rörelse 2001” i arena ”Arbetsplatsen” och medverkade i framtagandet av denna skrift.

Ladda ner

1999

Lönsam friskvård, effektivare företag.
Andersson G, Johrén A, Malmgren S. Arbetarskyddsnämnden, 1999, 1997.

Konditionstest på cykel – Testledarutbildning.
Andersson G, Forsberg A, Malmgren S. SISU Idrottsböcker, 1999, 1997.

1997

Motion och hälsa.

Andersson G. Socialmedicinsk tidskrift, 1997, nr 2-3, sid 105-106.

Ladda ner

En hälsoupplysningskampanj och Hälsoprofilbedömning som medvetandegörande kommunikation.

Malmgren S. Socialmedicinsk tidskrift, 1997, nr 2-3, sid 92-94.

Ladda ner

1989

Betydelsen av regelbunden motion för sjukfrånvaro och upplevd hälsa

Från 1989, skriven av Gunnar Andersson.

Ladda ner

En hälsoupplysningskampanj och hälsoprofilbedömning som medvetandegörande kommunikation

Från 1989, skriven av Sture Malmgren

Ladda ner

Två studier som belyser Hälsoprofilbedömning som instrument för screening och beteendepåverkan

Från 1989, skriven av Gunnar Andersson och Sture Malmgren.

Ladda ner

Ovanstående dokument innehåller svenska sammanfattningar på Gunnar Anderssons och Sture Malmgrens doktorsavhandlingar i medicin från 1987.

1987

The importance of exercise for sick leave and perceived health.

Andersson G. Linköping University Medical Dissertations, No. 245, 1987.

Doktorsavhandlingen innehöll en sammanfattning utifrån fem separata, vetenskapliga artiklar, varav fyra tidigare var publicerade i Scandinavian Journal of Social Medicine och International Journal of Sports Medicine.

En tillkommande, ännu ej publicerad, artikel som tillkom i avhandlingen var: Health Profile Assessment as a screening instrument. Andersson G, Malmgren S.

Ladda ner

A health information campaign and Health Profile Assessment as revelatory communication.

Malmgren S. Linköping University Medical Dissertations, No. 246, 1987.

Doktorsavhandlingen innehöll en sammanfattning utifrån sju separata, vetenskapliga artiklar, varav fyra tidigare var publicerade i Scandinavian Journal of Social Medicine och International Journal of Sports Medicine.

Tre tillkommande, ännu ej publicerade, artiklar som tillkom i avhandlingen var:

  • Attitude and behavior changes in connection with a 1-year newspaper health information campaign. Malmgren S, Andersson G.
  • Health Profile Assessment as a screening instrument. Andersson G, Malmgren S.
  • Health Profile Assessment as an instrument for revelatory communication. Malmgren S, Andersson G.

Ladda ner

1986

Risk factors and reported sick leave among employees of Saab-Scania, Linköping, Sweden, between the ages of 50 and 59.

Andersson G, Malmgren S. Scandinavian Journal of Social Medicine 1986; 14: 25- 30.

LÄS SAMMANFATTNING

Who were reached by and participated in a one year newspaper health information campaign?

Malmgren S, Andersson G. Scandinavian Journal of Social Medicine 1986; 14: 133- 140.

LÄS SAMMANFATTNING

Changes in self-reported experienced health and psychosomatic symptoms in voluntary participants in a one year extensive newspaper exercise campaign.

Andersson G, Malmgren S. Scandinavian Journal of Social Medicine 1986; 14: 141- 146.

LÄS SAMMANFATTNING

Occurrence of athletic injuries in voluntary participants in a 1-year extensive newspaper exercise campaign.

Andersson G, Malmgren S, Ekstrand J. International Journal of Sports Medicine 1986; 7: 222-225.

LÄS SAMMANFATTNING

1984

Testledarutbildning.

Andersson G, Malmgren S. Riksidrottsförbundet, Utbildningsenheten. SISU Idrottsböcker, 1984.

Corporate reported sick leave and its relationship with education, responsibility and blood pressure.

Malmgren S, Andersson G. Scandinavian Journal of Social Medicine 1984; 12: 171- 176.

LÄS SAMMANFATTNING

1981

Utvärdering av Piggare med Corren – en ettårig motions-, kost- och antirökkampanj i Linköping.

Andersson G, Malmgren S. Rapport från Institutionen för psykiatri och socialmedicin, Linköpings Universitet, 1981.

1976

På jakt efter Hälsoprofilen.

Andersson G, Malmgren S. C-och D-uppsats i sociologi vid Linköpings Universitet, 1976.

Ladda ner

Läs sammanfattning

1972

Människan som arbetsmaskin. Idrottsteori – Fysisk träningslära. Studiebok i gymnastik för gymnasiet – fackskolan – yrkesskolan.

Malmgren S. Svenska Utbildningsförlaget Liber AB, 1972, 1968.