Nyhet, Podd / 15 november 2021 / 2 min läsning

”Vi har problem med de traditionella branscherna som inte prioriterar arbetsmiljöfrågor”

Avsnitt från podden Allt är arbetsmiljö

HPI presenterar och stöttar podden Allt är arbetsmiljö som är en oberoende podd för dig med intresse av arbetsmiljöfrågor. Du kanske arbetar inom företagshälsa, HR, som chef eller är skyddsombud.

I ”Allt är arbetsmiljö” varvas fakta med trend- och omvärldsspaning kring aktuella ämnen med fokus på kunskap kring det breda och djupa området arbetsmiljö. Intressanta gäster ger perspektiv och varje avsnitt är ca 30 minuter. Podden är oberoende och drivs av vår senior advisor Stefan Persson.

Avsnitt 11: ”Vi har problem med de traditionella branscherna som inte prioriterar arbetsmiljöfrågor”

Stefan och Sofia möter Peter Munck af Rosenschöld som sedan 2015 är VD i branschföreningen Sveriges Företagshälsor. De resonerar om branschens utmaningar, trender, forskning, politiken och parterna och hur Sveriges mest kompetenta konsultbransch kan utvecklas de kommande åren.

Stefan och Sofia spanar på:
– barnmorskornas arbetsmiljöuppror.
– forskning kring tillitskedjan mellan medarbetare och högre chefsnivåer inom offentlig sektor.